Fackföreningar drar EU-kommissionen inför domstol

Bild: Lehtikuva / AFP / Philippe Huguen

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (Epsu) har dragit Europeiska kommissionen inför rätta. Anledning är att kommissionen vägrat att formulera en lag av ett avtal som arbetsmarknadsparterna förhandlat fram.

Avtalet gäller rätten för anställda inom statsförvaltningen att få information om och blir hörd om arbetslivsärenden som direkt berör dem. Situationer där denna rätt kan komma att behövs är till exempel permitteringar, byte av arbetsgivare, ändringar i arbetstid och frågor relaterade till arbetssäkerhet.

– Genom kommissionens beslut fråntar man nästan tio miljoner människor anställda inom statsförvaltningen rätten att påverka sina egna arbetsförhållanden, i motsats till hur det är på den privata sidan där det finns en lag, säger Niko Simola, ordförande för arbetstagarorganisationen Pardia, i ett pressmeddelande på tisdagen.

För Finlands del är frågan inte så problematisk eftersom Finland har en lag om samarbete inom staten som definierar hur personalen ska höras och komma till tals i olika tvistemål.

– Det europeiska avtalet drar en lägsta gräns och är därför betydelsefull inte minst för länder i östra Europa, säger Simola.

Kommissionen meddelade i mars att man inte tänker föreslå att det utfärdas ett direktiv med avtalet som förebild varvid de europeiska ländernas samarbetsorgan för offentliganställdas fackförbund beslöt att föra ärendet till Europeiska unionens domstol.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03