Fackförbund startar egen rekryteringstjänst

Vill hjälpa långtidsarbetslösa. – Vi hoppas också att andra fackförbund i framtiden tar efter oss och erbjuder sina medlemmar liknande tjänster .Alla gynnas ju av det, det är enbart positivt om arbetslösheten minskar, säger Pros ordförande Jorma Malinen.Bild: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Arbetserbjudanden direkt till telefonen. Det ska Pros medlemmar få i framtiden då fackförbundet går in för att utnyttja digitala möjligheter och för att erbjuda långtidsarbetslösa bättre tjänster. Men förfaringssättet är i sig inte nytt, menar en expert.

Fackförbundet Pro är det största tjänstemannaförbundet inom den privata sektorn. Dess intressebevakning omfattar sektorerna industri, finans, service samt informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Rekryteringstjänstens inleds som ett pilotförsök i slutet av augusti inom IKT–branschen för att säkerställa att allt fungerar, varefter tjänsten utvidgas till hela landet och till alla sektorer.

Tjänsten är gratis för fackförbundets medlemmar, och i den ingår också andra tjänster såsom cv–kliniker och arbetslivscoachning.

– Vi vill erbjuda våra medlemmar bättre tjänster än de som finns för tillfället. Den moderna teknologin ger oss nya möjligheter att hjälpa folk att sysselsättas effektivare och bättre, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Tjänsten är en mobilapplikation där de arbetssökande fyller i sina uppgifter, men fungerar omvänt jämfört med traditionella rekryteringssidor. I stället för att en arbetssökande kontaktar olika företag med lediga jobb, är det företagen som kontaktar arbetssökande via tjänsten.

– Våra medlemmar får meddelanden med arbetserbjudanden rakt till telefonen, berättar Malinen.

Via sin samarbetspartner, som sysslar med traditionell rekrytering, har Pro redan fått med ett antal arbetsplatser och företag i tjänsten.

– Men vi marknadsför oss också bland andra företag och hoppas att de skall komma med. Till exempel så har jag hört om ett företag som bad sina anställda sprida budskapet om att de har stor rekrytering på gång via sociala medier för att nå ut till folk. Sådana här företag hoppas vi skall gå med i vår rekryteringstjänst.

Fakta

Arbetslösheten sjönk i juni

I slutet av juni fanns sammanlagt 320 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 46 000 färre än ett år tidigare.

Arbetslöshetsgraden var 8,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 105 900, vilket är 21 000 färre än ett år tidigare.

Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 600, dvs. 14 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 400 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 45 800.

I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 400 fler personer än för ett år sedan.

Det fanns 4 900 fler nya lediga jobb än i fjol. Allt som allt fanns det i juni 85 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 000 fler än för ett år sedan.

Källa: Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

Varför behövs en sådan här rekryteringstjänst? Räcker inte TE-centralens tjänster?

– TE-centralerna kör hela tiden ner på sina tjänster mer och mer. I och med att landskapen kommer att ta över centralerna befarar vi att de kommer att bli allt rörigare i framtiden. Dessutom upplever vi att de inte i tillräcklig utsträckning kan hjälpa våra långtidsarbetslösa medlemmar. Vi har cirka 2 000 medlemmar som hör till den här gruppen och det är dem som vi särskilt hoppas kunna nå med vår nya tjänst.

Hur snabbt kommer er tjänst att etablera sig och hur stor kommer den att bli?

Svårt att säga hur snabbt den kommer att etablera sig, men vi har cirka 120 000 medlemmar. En uppskattning är att vi under det första året kommer att skicka ut sammanlagt 200 000 meddelanden till personer registrerade i tjänsten. Därefter får vi se, säger Malinen.

Malinen ser att tjänsten delvis svarar på kritiken som fackförbunden fått för att de inte är tillräckligt allmännyttiga.

– Skillnaden mellan oss och kommersiella rekryteringstjänster är att de är företag som vill göra vinst på sin verksamhet. Vi strävar inte efter det, utan hoppas främst på att så många som möjligt skall hitta arbete.

– Vi hoppas också att andra fackförbund i framtiden tar efter oss och erbjuder sina medlemmar liknande tjänster. Alla gynnas ju av det, det är enbart positivt om arbetslösheten minskar.

Fundersam expert

Sirpa Etzell på arbetslivscoachning– och omrekryteringsfirman AS3 är inte säker på genomslagskraften av en ny rekryteringstjänst.

– Det finns redan väldigt många tjänster inom rekrytering. Men Pro har säkert funderat på en egen vinkling på saken och känt att en sådan här tjänst behövs. I och med digitaliseringen krävs det dock mycket investeringar för att få en högkvalitativ tjänst, man måste satsa hårt. Jag tror att man måste samarbeta med andra aktörer får att få en viss nivå på tjänsten, säger Etzell.

Enligt Etzell är det svårt att säga ifall Pro kommer att komma åt problemet med långtidsarbetslösa.

– Vår uppfattning är att allt beror på personens egen aktivitet. Efter att man gett personen verktyg och sparrat hen gäller det att hen själv inser att man måste vara aktiv och ringa upp människor. Det här är något som finländare behöver mycket uppmuntran för.

Etzell betonar de mycket omtalade nätverkens betydelse för att hitta arbete.

– Nätverkandet betyder mycket. Enligt vissa undersökningar sker 70 procent av rekryteringarna via olika slags kontakter och nätverk.

Som helhet verkar Pros rekryteringstjänst enligt Etzell inte som något helt nytt.

– Monster har haft ett liknande rekryteringsförfarande länge, där företag tagit kontakt med personer. Så finns ju Linkedin och liknande tjänster. Så det verkar inte som en ny tjänst i sig. Men allt beror på hur man paketerar den, kanalerna och sätten finns redan.

Enligt Etzell kan det möjligtvis handla om en businessmöjlighet för fackförbunden.

– Då TE–tjänsterna övergår till landskapen betyder det att de allt mer och oftare köper in tjänster. Då kan ju fackförbunden sälja sådana här tjänster, få in pengar och på det sättet vidareutveckla sin verksamhet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00