Facket: Nödvändigt att dra i nödbromsen

En stor mängd personal har lämnat Arbetsförmedlingen under senaste året. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Den svenska regeringen har gått för fort fram och det var helt nödvändigt att dra i nödbromsen, enligt fackförbundet ST. Men mycket personal har redan hunnit fly Arbetsförmedlingen. – Utmaningen är att få folk att stanna kvar, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST.

Ungefär 1 700 personer har sagts upp från svenska Arbetsförmedlingen, AF, sedan varslet lades. Utöver det har nästan lika många självmant sagt upp sig.

– Det är ett ständigt utflöde av folk. Det finns en stor osäkerhet, man vet inte vad det blir för myndighet och om man passar in, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Fackförbundet ST organiserar ungefär hälften av de anställda på Arbetsförmedlingen.

Personalutmaning

Han tycker att regeringens beslut att skjuta upp reformen är klokt. Men han ser också en oro över att myndighetens personal och kunder redan tagit skada av de åtgärder som redan sjösatts. Att personer med nyckelkompetens redan lämnat Arbetsförmedlingen.

– Man måste fort tillbaka så att folk känner ett förtroende och vill komma tillbaka. Det är den största utmaningen, säger Fredrik Andersson.

Exempelvis har många som arbetar inom rehabilitering slutat. De anställda som är kvar får täcka upp för luckorna, vilket har lett till ökad stress.

– Det får vi mycket signaler om, att det är mycket press därute och att arbetsmiljön är tuff, säger Fredrik Andersson.

Välkomnar mer tid

Han hoppas att politikerna ska kunna komma överens om vad som faktiskt ska göras med Arbetsförmedlingen. Och att man tar in synpunkter, både från myndigheten och från fackligt håll.

Han efterlyser ett grundligt utredningsarbete och tycker att mer tid för det är ett välkommet besked.

– Jag tror egentligen att det här var det enda man kunde göra, säger Fredrik Andersson.

Men bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega anser däremot att beslutet om att skjuta fram reformeringen är olyckligt.

– Det ena är att reformprocessen kommer tappa fart. Det andra är att LOV, som vi redan har i dag och det fungerar väl, inte längre ensamt ska utgöra grunden för hur systemet ska utformas, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

"Alla behöver kontinuitet"

Enligt honom är regeringens nya plan ryckig.

– Alla behöver kontinuitet oavsett om man jobbar på Arbetsförmedlingen eller om man är leverantör till myndigheten. Ryckigheten är olycklig.

TT: Uppfattar du det som att LOV kommer gälla i viss utsträckning?

– Det är för tidigt att säga. Som jag tolkar det är det egentligen de regionala och lokala förutsättningarna som ska vara styrande. Vi har lagen om valfriheten redan i dag och debatten har i det avseendet varit lite märklig, det har låtit som att det här är något helt nytt, säger Andreas Åström.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning