Facket lockar inte som förr

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Intresset för fackmedlemskap försvagas. År 2017 var andelen fackanslutna löntagare under 60 procent.

I motsvarande undersökning som Arbets- och näringsministeriet gjorde år 2013 var organisationsgraden 64,5 procent. Ännu 1994 var närmare 80 procent av löntagarna fackanslutna. Det är en int...