Insändare: Purra snubblar på egen logik

03.10.2022 16:16
Den bakvända logiken i Sannfinländarnas ordförande Riikka Purras insändare (HBL 1.10) skulle locka till gäspningar om den inte innehöll ett förtäckt hot mot svenskan som helhet i Finland. Det är en förfinskning Purra är ute efter, ett land ett språk. Allt prat om att Sannfinländarna respekterar att landet har två nationalspråk och att partiet är medvetet om den gemensamma historien med Sverige och finlandssvenskarnas roll i statsbygget är en snabbt krackelerande fernissa. Märk väl, man respekterar ”historien”, förfluten tid.
Det är nuet Purra inte är nöjd med: ”måste vara ärlig och erkänna att dagens språkpolitik inte producerar tillräckligt många elever som har bra kunskaper i det svenska språket”. Just så, och vad gör en ansvarskännande rikspolitiker då? Ändrar den icke fungerande undervisningen i skolorna förstås så att den ger önskat resultat, med tidigarelagd undervisning och kontinuitet med ett ökat antal veckotimmar. Sannfinländarna hänvisar i stället tjatigt till frivillighet, det recept vi redan har sett leda åt helt fel håll gällande det slopade obligatoriet i studentskrivningarna. Tillsammans med badvattnet åkte också barnet ut och man har sett ett minskat intresse för språkstudier överlag.
Identitetsförvirringen måtte vara stor i partiet när Purra skriver att finlandssvenskarnas kultur och identitet ”inte är beroende av att alla finska elever läser svenska i skolan”. Den finlandssvenska identiteten och kulturen har levt och lever sitt eget liv och utvecklas oberoende av finska elevers språkkunskaper men förutsättningarna för att kunna leva ett gott liv likt den finsktalande befolkningen är självfallet beroende av språkmajoritetens respekt, intresse och förståelse.
Det är de finska elevernas framtid Purra borde ägna sina omsorger åt. Utan kunskaper i svenska blir det inte lika roligt att åka på resa till Stockholm. Utan svenska i bagaget möter finnar många stängda dörrar på de nordiska ländernas arbetsmarknader. Engelska går i mötesrummet men ”after five” är det landets språk man talar, svenska, norska, danska och har man kunskaper i svenska klarar man sig. Och lär sig mera.
Utan svenskan blir Finland lätt något av en utböling i nordiska sammanhang. Just nu när samarbetet med Sverige intensifieras behöver vi mera svenskkunskaper, inte mindre. Finsktalande föräldrar borde förbanna Purra för att hon nedvärderar deras barns förmåga att lära sig svenska. Är de så mycket dummare än de svensktalande barnen, som nog förväntas lära sig finska? Dåliga resultat i skolan botas inte med att stryka obligatoriska läsämnen, då återstår snart nästan inga ämnen alls. Problem är till för att lösas.
Sannfinländarna löser inga problem alls med sin språkpolitik. De skapar dem. Jag kommer osökt att tänka på ordspråket ”Den som gräver en grop för andra, faller själv däri”.
Gitta Dahlberg Heikel, Helsingfors

ANDRA LÄSER