Caruna är redo om elen måste slås av

Att stänga av elen för konsumenterna är den sista utvägen i vinter. Men om det blir elbrist vet elbolagen hur strömmen ska slås av.

– Rent tekniskt är det inget stort problem, säger Carunas direktör Jörgen Dahlqvist.

Jörgen Dahlqvist förklarar att nätområdet är indelat i mindre områden som stängs ner i tur och ordning om det behövs under vintern.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
04.12.2022 10:01 UPPDATERAD 04.12.2022 11:28
Risken för att det uppstår brist på el i Finland är fortfarande liten. Men faran är större om det blir smällkallt och vindstilla en dag innan produktionen vid den tredje reaktorn i Olkiluoto har kört i gång. Speciellt om möjligheterna att importera el från Sverige eller Estland då också är begränsade.
I fjol täckte inhemsk produktion 80 procent av Finlands elanvändning. Omkring två tredjedelar av importen kom från Sverige, resten från Ryssland. Sedan maj har elimporten från Ryssland upphört helt.
Nätbolaget Caruna i Esbo har ägnat den senaste månaden åt att tekniskt förbereda sig för att det kan uppstå brist på el i vinter. Då måste konsumenternas el på ett planerat sätt och cirkulerande mellan olika områden stängas av ett par timmar i taget.

ANDRA LÄSER