Fabriksparken har fått fotbollskonstgräs

Gräs är grönt, även plastgräset, men inte i Fabriksparken i södra Helsingfors.

Fnurrorna har varit många och planeringen har pågått i åratal, men nu görs de sista arbetena på det som enligt många stadsbor heter Smedsplanen. Officiellt är det Fabriksparken, länge en lite vissen grusplan vid Smedsgatan och Agricolakyrkan. Så känsligt är området att även konstgräset måste vara brunfärgat, enligt staden. Den bruna färgen kostade givetvis lite extra, cirka 30 000 euro i projektet vars totala kostnader uppgår till 400 000 euro. Den summan räcker till anläggandet av konstgräset och byggandet av omklädningsrum.

Fotbollsgräset är mycket efterlängtat i de södra stadsdelarna. Diskussionen om var konstgräsplanen ska byggas har pågått i åtminstone 10 år: Johannesplanen eller Fabriksparken.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03