Fabian Silén skapade Ulf och Edgar – kulturmännen som tiden sprungit förbi

Det svarta fåret är dramatikern och skådespelaren Fabian Siléns tredje pjäs. De föregående verken Komedin om Felix Liv (2015) och Paradisdoktrinen (2017) fick ett gott mottagande. Bild: Cata Portin

Dramatikern och skådespelaren Fabian Silén skapade sex roller som alla är skärvor av hans egen personlighet, men som också behandlar temat utanförskap. Också hans pappor och Jörn Donner har inspirerat honom i den nya pjäsen Det svarta fåret.

Stora delar av Fabian Siléns nya pjäs kom till under nedstängningen under fjolvåren. Pandemin gjorde skådespelaren och dramatikern varse om hur debattkulturen förändras när människor isoleras och han...