VR hanterar gods från Ryssland igen

Efter ett förtydligande från brittiska myndigheter och banker återupptar VR godstransporterna från Ryssland. VR berörs trots allt inte av sanktionerna.

VR Transpoint återupptar godstransporterna mellan Ryssland och Finland på onsdagen.
30.03.2022 10:55 UPPDATERAD 30.03.2022 12:56
I söndags lade VR Transpoint ner godstrafiken mellan Finland och Ryssland på grund av Storbritanniens sanktioner mot Rysslands järnvägsbolag RZD. Efter diskussioner med brittiska myndigheter och banker har VR fått ett förtydligande, enligt vilket sanktionerna inte berör VR Transpoints verksamhet. Det betyder att frakttrafiken återupptogs på onsdagen.
Enligt Martti Koskinen, direktör vid VR:s logistikdivision, anländer de första godstågen från Ryssland via Niirala gränsövergång på onsdagseftermiddagen och via Vainikkala på kvällen.
Godsmängderna är betydligt mindre än före krigsutbrottet.
– Redan innan godstrafiken stoppades hade mängden minskat med uppemot hälften, säger Koskinen.
En del kunder har självmant slutat handla med Ryssland, medan en del varor inte tagits emot om tillverkaren finns på sanktionslistorna.
Koncernchef Lauri Sipponen uppger i ett pressmeddelande att VR fortsätter att iaktta sanktionerna, till exempel när det gäller frakt från enskilda avsändare eller varuinnehavare.

Kol och gödsel

För Finlands största hamnoperatör KWH Logistics, som HBL rapporterat om tidigare, betyder den nya vändningen att bolaget nu också återupptar hanteringen av sådant ryskt transitgods som inte berörs av sanktioner.
Via dotterbolaget Rauanheimo sköter KWH Logistics transittrafik från Ryssland och köper transporten som underleverantörstjänst av VR Group. Den trafik som nu återupptas gäller främst transport av kol och gödsel på väg till övriga Europa – produkter som inte berörs av sanktioner.
Logistikföretaget uppger att man noggrant följer utvecklingen och sanktionerna, och anpassar snabbt sin verksamhet. Så länge kriget pågår förnyar KWH Logistics inte existerande avtal om transporter och knyter inga nya avtal med ryska aktörer.
VR Transpoint transporterade i fjol cirka 37 miljoner ton gods, varav ungefär en tredjedel utgjordes av frakt mellan Finland och Ryssland.
Persontrafiken på Allegrotågen mellan Helsingfors och S:t Petersburg ligger fortsättningsvis nere. Sista tåget från S:t Petersburg anlände till Helsingfors i söndags.

ANDRA LÄSER