Skolelever förväntas uträtta toalettbesök i plastpåsar vid strömavbrott

Helsingfors stad har kommit med instruktioner för daghem och skolor om hur de ska agera vid eventuella strömavbrott i vinter. Anvisningarna som gäller toalettbesök har väckt mycket diskussion.

Om vattenpumparna saknar reservkraft löser tyngdkraften delvis problemet, men inte hela vägen fram till reningsverket. Fortsätter alla använda vattnet kan avloppsvattenansamlingar, och översvämningar, bildas.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
24.11.2022 18:32
I enlighet med stadens nya instruktioner ska eleverna uträtta sina behov i plastpåsar som träs runt toaletten. Det som gett upphov till stora rubriker och förargade röster är att personalen, pedagogerna, fått rollen att vara de som sedan ska ta hand om påsarna och flytta över dem i en separat behållare. 
Omfattande strömavbrott är ändå högst osannolika och lär inte vara särskilt länge. Att det är pedagogernas öde att bli påsbärare är en fråga som nu ska ses över och uppdateras. 
– Vi har som man bör startat förberedelser kring beredskapen inför elavbrott i skolorna, säger Niclas Grönholm som är direktör för den svenska servicehelheten vid fostran och utbildningssektorn.
Frågorna gäller helt allmännyttiga saker som är till nytta för enheter i fall av korta elavbrott, och diskussionen runt beredskapsplanen har främst kretsat kring olika tolkningar om WC-frågan, menar han. 
– Vid längre avbrott, som förhoppningsvis blir ytterst sällsynta, bör vi också ha beredskap att sköta våra behov. Det leder automatiskt till att ansvaret för den processen bör klargöras, men kan också anvisas senare om behov uppkommer, säger Grönholm.

Helsingfors stads instruktioner för toabesök vid elavbrott

Om toaletterna inte kan spolas är de försedda med plastpåsar så att elever och personal kan utföra sina behov. Plastpåsarna ska innehålla en generös mängd toalettpapper eller annat torrmedel.
Samtliga försluter sina efterlämningar i en plastpåse och lägger det i en hink med lock i toaletten.
Enheten beställer en lämplig avfallspåse (tålig) för avfall.
Enheten ser till att de har hinkar med lock för transport av avfall.
Enheten planerar vilka toaletter som ska användas vid strömavbrott.
Enheten planerar med egen personal vilka av pedagogerna som ska transportera hinkarna till avfallskärlet i soprummet.
Enheten ser till att personalen har tillgång till soprummet.
Enheten beställer alkoholfri handsprit för toaletterna.
Personalen vägleder eleverna att använda våtservetter och desinficerande gel.
Enheten ser till att det finns en separat papperskorg med lock i toalettutrymmena som är dedikerade till pappersavfall.
Enheten reserverar våtservetter för småbarns blöjbyten.
Fastighetsförvaltaren beställer en lämplig avfallscontainer för avfall i soprummet och säkerställer ett lämpligt tömningsintervall.
Fastighetsförvaltaren säkerställer plats för en avfallscontainer i avfallsrummet.
Sektorns upphandlingsenhet instruerar stadsmiljösektorn om förfarandet.
Källa: Helsingfors stads PowerPoint-presentation (Fri översättning) .

Vad gäller för bostäder och på arbetsplatser?

Avloppsvattnet rinner vanligtvis med hjälp av tyngdkraften från fastigheten ut i avloppssystemet, men för att ta sig fram till reningsverket behövs även eldrivna pumpar
På Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) hemsida står att det finns vissa pumpstationer för avloppsvatten som har möjlighet att använda reservkraft, medan andra inte har det.
HRM:s anvisning för ett tillfälle då elen går, även under korta avbrott, är att alla bör undvika vattenanvändning. Det innebär såväl att duscha och tvätta som att spola i toaletten. Om direktiven beträffande plastpåsar på toaletterna är för skolor och daghem, hur är det då i bostäder och på arbetsplatser? 
På den frågan svarar Taina Kallus, expert på logistik och underhållstrygghet på Cirkulärkraft Finland (Kivo). 
– Vad gäller att spola på toa behöver hushåll inte oroa sig alltför mycket. Det är större enheter, som sjukhus, brigader och skolor som verkligen behöver en beredskapsplan. 

Vilka är riskerna om toaletterna spolas upprepade gånger under ett elavbrott?

– Om vattenpumparna inte har reservkraft löser tyngdkraften ändå problemet delvis, men inte hela vägen fram. Om alla fortsätter att använda vattnet kan avloppsvattenansamlingar bildas.

Vad kunde då hända?

– Då är risken att avloppsvattnet rinner ut i naturen. Och om vi pratar om villor kunde det i värsta fall rinna in i källaren. 

Är det möjligt att det i höghus skulle svämma över i lägenheter på bottenvåningen om alla fortsätter använda toaletten? 

– Det låter mycket osannolikt när risken för långvariga elavbrott är väldigt liten. Fingrid, som ansvarar för det finska stamnätet, har meddelat att eventuella elavbrott riskerar att pågå i högst två timmar. 

ANDRA LÄSER