Musikaliska aspekter på livets begynnelse och alltets oändlighet

Att kompositören Outi Tarkiainens musik väcker stort intresse utanför vårt lands gränser är ingen slump. Det här kom tydligt fram på hemmaplan när Radions symfoniorkester framförde hennes musik med oboisten Nicholas Daniel som solist. 

Radions symfoniorkester framförde musik komponerad av Outi Tarkiainen.
16.03.2023 14:23

ANDRA LÄSER