Bränsleskatten går upp den här veckan – Finlands bensinpriser är bland de högsta i EU

Både energi- och koldioxidskatten höjs.

Priset på bensin och diesel går upp i augusti.
27.07.2020 16:59
Bränsleskatten höjs från och med den första augusti. Ändringen ökar de årliga skatteintäkterna från drivmedel med 254 miljoner euro.
För fossil motorbensin höjs skatten med 5,71 cent per liter och för diesel med 6,46 cent per liter. Biobränsle gjort på förnybar energi har en lägre skattenivå.
Skattebetalarnas Centralförbund beräknar att skattehöjningen leder till en ökad bensinkostnad på ungefär 77 euro per år. Kostnaden har räknats utifrån en bil som förbrukar 7 liter bensin på 100 kilometer och som körs 17 000 kilometer per år.
Dieselkostnaderna blir ungefär 66 euro mer per år enligt beräkningen. Kostnaden har räknats utifrån en bil som förbrukar 6 liter diesel på 100 kilometer och som kör 17s 000 kilometer per år.
Finland har den sjätte dyraste bensinen i Europa, enligt Europeiska kommissionen. Den senaste jämförelsen över bränslepriserna i de olika EU-länderna är från den 20 juli.

För att minska på klimatutsläppen

Höjningen på bensin- och dieselskatten är ett led i regeringens klimatmål och strävan att minska på klimatutsläppen.
Bilskatten för nya bilar har stegvis sänkts åren 2016-2019 som ett led i försöken att minska utsläppen. Men från och med i år sänks den inte längre.
Sedan 2018 har det också funnits ett stöd man kan söka om man köper en bil som drivs av etanol eller gas. Stödet kommer att finnas kvar till 2021. Stödet för etanoldriven bil är 200 euro. Stödet för gasbil är 1 000 euro.
Under coronakrisen har bränslepriserna varit mycket låga. Marknadspriserna är fortfarande låga internationellt.

ANDRA LÄSER