Få vill bli lärare på finska – på svenskt håll är intresset fortfarande stort

Söktrycket till de svenskspråkiga klasslärarutbildningarna är stabilt. Däremot har det sjunkit kraftigt på finskspråkigt håll. Bild: Pixnio

Intresset för lärarutbildning på finska har sjunkit drastiskt. Utbildning på svenska öppnar upp ett större arbetsområde bortom Finlands gränser, säger dekanus Fritjof Sahlström.

Antalet ansökningar till de finska klasslärarutbildningarna har sjunkit med nästan hälften de senaste sex åren, skriver Helsingin Sanomat på fredagen.

På svenskt håll är situationen en annan. Sedan 2010 har siffrorna hållits på en stabil nivå. Årets antal ansökningar visar heller ingen minskning.

– Söktrycket till de finskspråkiga utbildningarna har alltid varit högt. Det har alltid varit lägre till de svenskspråkiga lärarutbildningarna. Tio sökande har aldrig behövt tävla om en plats, säger Fritjof Sahlström, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Åbo Akademi.

Arbetsmöjligheter utanför Finland

På tio år har antalet ansökningar sjunkit radikalt på finskspråkigt håll, medan det på svenskt håll har hållits på en jämn nivå. År 2013 sökte 8 345 till klasslärarutbildningar på finska. I år är siffran 4 732. För de svenskspråkiga klasslärarutbildningarna är motsvarande siffror 413 och 370.

https://infogram.com/klasslararutbildningen-1h7v4pvz1jl84k0?live

De stadiga siffrorna beror enligt Sahlström delvis på den nyetablerade svenska klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet som tillkom 2016. Gunilla Holm, professor i pedagogik på Helsingfors universitet, är av samma åsikt. Den nya klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet har ökat intresset för att söka sig lärarjobbet.

– ÅA och Helsingfors universitet profilerar sig på olika sätt. Våra studerande kommer också från olika områden. Vi konkurrerar inte egentligen med varandra, säger Holm.

– Jag tror att en annan orsak är språket. Utbildning på svenska öppnar upp ett större arbetsområde bortom Finlands gränser. Det är stor lärarbrist i hela Norden, säger Sahlström.

Enligt Holm kan det vara svårare för finskspråkiga lärare att hitta jobb, speciellt i Helsingforsregionen.

Det är klart att människor inte vågar satsa på en lärarutbildning när staten inte uppmuntrar utbildning.

Bättre rekrytering på svenska

Sahlström säger också att man på ÅA har satsat på att göra små förändringar som underlättar för deras studerande.

– Vi har utvecklat bättre studievägar och satt mer fokus på samtidsfrågor.

Holm understryker vikten av rekrytering.

– Vi har till exempel satsat mycket på att åka ut i skolor och på kommunikation på sociala medier. På finskt håll har man inte behövt marknadsföra utbildningen på samma sätt. Om vi inte skulle rekrytera aktivt så skulle situationen kanske se annorlunda ut för svenskspråkiga lärarutbildningar.

Synen på utbildning avspeglas i ekonomin

Sahlström säger att man måste ta i beaktande den sparpolitik som förts de senaste åren inom skola och utbildning när man diskuterar synen på läraryrket.

– Synen på ett yrke och en utbildning avspeglas i ekonomin. Det är klart att människor inte vågar satsa på en lärarutbildning när staten inte uppmuntrar utbildning.

Regeringssonderare Antti Rinne (SDP) bekräftade på fredagen att läroplikten kommer att förlängas till andra stadiet.

– Det är en bra sak. Det minskar på utslagning och marginalisering, säger Holm.

Sahlström säger att detta kommer att innebära att ÅA måste göra en större satsning på lärarutbildningen, också yrkeslärarutbildningen. Han säger att regeringens tydliga satsning på utbildning är mer än välkommen.

– Jag hoppas att regeringen menar allvar och avsätter tillräckligt med pengar för ändamålet, säger han.

– Vi ställer gärna upp på det krav som ställs på oss. För att göra det krävs det att vi får de rätta ekonomiska verktygen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning