Få vill att vem som helst ska få veta vad du tjänar

Bild: SPT

Lönen är en privat angelägenhet anser en majoritet av finländarna enligt en ny undersökning. Förtroendemännen på arbetsplatserna vill ha större transparens.

Drygt två tredjedelar av finländarna anser att ens arbetsamrater inte ska ha insyn i vilken lön man lyfter, i alla fall inte utan medgivande.

Det visar en undersökning som intresseorganisationen Finlands näringsliv EK låtit göra.

Majoriteten av finländarna anser att lönen är en konfidentiell uppgift som hör till privatlivets sfär, säger Katja Leppänen, sakkunnig vid EK, till STT på måndagen.

Leppänen säger att människor inte vill att lönerna ska bli något som diskuteras på arbetsplatserna.

EK:s undersökning kommer som en reaktion på Social- och hälsovårdsministeriets arbete med att utreda hur man genom lagstiftning ska kunna öka jämställdheten i lönesättningen i Finland. Enligt ministeriet kunde lönediskrimineringen minskas genom en större öppenhet i frågan om vilka löner om betalas, och på vilka grunder.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC skriver i ett pressmeddelande på måndagen att mer än två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige vill att lönerna ska vara offentliga på arbetsplatserna.

Enligt en förfrågan som FFC gjort har 30,5 procent av de förtroendevalda upptäckt ogrundade löneskillnader på den egna arbetsplatsen. Enkäten visar också nästan 48 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige bedömer att arbetstagarna är rätt dåligt eller mycket dåligt insatta i grunderna för lönesystemet på den egna arbetsplatsen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning