Få sörjer vid aktiveringsmodellens grav

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Aktiveringsmodellen för arbetslösa har knappast någon framtid om förhandlingarna leder till en rödmylleregering.

En utredning om aktiveringsmodellens konsekvenser, beställd av Arbets- och näringsministeriet, visar att skaran av sörjande vid aktiveringsmodellens grav i så fall inte blir särskilt stor.En arbetslös...