Få möjligheter kvar för talmannen

Centerledaren Annie Lööf kan få uppdraget som regeringssonderare sedan Moderaternas Ulf Kristersson misslyckats att bilda regering, men säkert är det inte. Bild: TT/Pontus Lundahl

Efter den historiska omröstningen i Sveriges riksdag börjar man om med en ny talmansrunda med partiledarna. Talmannens möjligheter att gå vidare är begränsade.

– Mina möjligheter är inte så talrika. Det skulle kunna handla om att ge ett nytt sonderingsuppdrag eller att förhandsavisera en statsministerkandidat för prövning i kammaren, säger talman Andreas Norlén efter statsministeromröstningen.

Ett nytt sonderingsuppdrag kan mycket väl gå till Centerledaren Annie Lööf. Hon har själv bett om det, Liberalernas ledare Jan Björklund har föreslagit det och Socialdemokraterna har inte uteslutit det.

Om Lööf får uppdraget så blir det som Centerledare. Hon kommer inte att kunna sondera för Alliansen, eftersom Moderaterna och KD sagt nej till det. Ändå är det möjligheterna att få till stånd ett blocköverskridande alternativ med Alliansen och Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som Annie Lööf vill pröva.

Utsikterna för det alternativet är mycket dåliga. Dels vill inte M och KD, dels vill MP inte ingå i ett sådant samarbete om en sådan regering leds av Moderaterna. Skulle ändå en sådan regering mot all förmodan komma till stånd, så kan den när som helst röstas bort av S och SD, som tillsammans har fler mandat.

Lööf kan även pröva att få stöd för en mindre regering med C, L och MP. En sådan regering skulle bli mycket svag med endast 67 mandat. Den skulle å andra sidan kunna söka stöd ömsom från vänster, ömsom från höger.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans mandat för att släppa fram en sådan regering, men sannolikheten för att de skulle göra det får anses vara mycket låg.

Stänger inte dörrar

Ett annat alternativ för Annie Lööf är att bilda en regering med S tillsammans med L och MP. En sådan regering skulle med stöd från V ha majoritet i kammaren. Men här har Lööf sagt att hon hellre äter upp sin sko än att hon sätter sig i en regering med Stefan Löfven. Enda möjligheten skulle vara att Löfven i så fall överlåter statsministerposten till Lööf, något han hittills sagt nej till.

Många noterade att Annie Lööf på en fråga i tisdags om hon är beredd att släppa fram en S-regering svarade att hon inte vill stänga fler dörrar.

Talmannens andra alternativ är att ge Stefan Löfven uppdraget att få till stånd en regering som prövas i riksdagen. Löfven själv har sagt att han inte har för avsikt att röstas ned en gång till i kammaren. Det måste till nya förutsättningar om han ska prövas igen, anser han.

S vill få tillstånd blocköverskridande samarbete med C och L, antingen i en koalitionsregering eller genom uppgörelser i riksdagen. En sådan konstellation måste få stöd av MP och V vid själva statsministeromröstningen och av ett av de två partierna vid budgetomröstningen.

Sverigedemokraterna är riksdagens tredje största parti, och Jimmie Åkesson skulle formellt därför kunna få ett sonderingsuppdrag. Eftersom inget annat parti säger sig vilja samarbeta med SD, får det anses som osannolikt att talmannen skulle föreslå det.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning