Få demonstrerar för flygskatt – "människor är själviska"

Hannele Seitsonen och Matti Nummelin demonstrerar för barnbarnens skull. – Det är förargligt att barn och ungdomar förminskas i klimatfrågan. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Flygskatten har inte fått upp folket på barrikaderna på samma sätt som klimatfrågan överlag. 30 000 namn fattas för att medborgarinitiativet ska gå vidare till behandling.

Medborgarinitiativet för en flygskatt har ungefär en vecka på sig att samla ihop tillräckligt många underskrifter för att gå vidare till behandling i riksdagen. På fredag eftermiddag hade initiativet cirka 20 000 underskrifter. Det betyder att 30 000 ännu behövs.

I slutet av september strejkade ungdomar världen över för klimatet. I Helsingfors hade uppskattningsvis 5 000 ungdomar samlats utanför Riksdagshuset för att visa sin oro för den globala uppvärmningen.

På fredagen ordnades det demonstrationer för en flygskatt bland annat i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. I Helsingfors stod ett tiotal människor på Riksdagshusets trappor till förmån för klimatet. Enligt gruppen bakom medborgarinitiativet om flygskatt skulle skatten vara en viktig och lättgenomförlig del i att minska utsläppen.

– För tillfället beskattas utlandsflyg inte alls, säger Silja Jääskeläinen, en av initiativtagarna till demonstrationen.

För tillfället är det omöjligt för stater att beskatta bränslet på internationella flyg. Det här på grund av Chicagokonventionen som ingicks efter andra världskriget för att underlätta samarbete och civil flygtrafik mellan länder.

– Då kunde ju ingen ana den här stundande klimatkrisen.

Eftersom det in princip är omöjligt att för tillfället beskatta flygbränslet vill medborgarinitiativet i stället se att den enskilda flygpassageraren beskattas. Den skulle ske utifrån hur långt och i vilken klass man flyger.

Skatt ger ett negativt intryck

Jääskeläinen har tillsammans med Oona Blom och en handfull andra startat medborgarinitiativet för flygskatt. Deras förhoppning är att en skatt skulle få den enskilda individen att fundera över sina val.

– Det känns avigt att vi förbinder oss till att minska på utsläppen, men samtidigt förväntas flygtrafiken fördubblas under de kommande 15 åren, säger Jääskeläinen.

Kvinnorna har flera teorier om varför initiativet för flygskatt inte fått mer synlighet och stöd, trots att klimatrörelsen är både stor och synlig.

– Skatt är ett ord som väcker jobbiga känslor, säger Blom.

Jääskeläinen håller med och säger att de som öppet stöder en flygskatt ses som glädjedödare.

– Folk älskar att flyga men hatar skatter. Det är tyvärr så att människor är själviska. Även om man tycker att klimatåtgärder är viktiga så är man inte intresserad om det handlar om att förändra sitt eget liv.

Demonstrerar för barnbarnen

Hannele Seitsonen, docent och pensionerad direktör vid Undervisningsministeriet säger att hon demonstrerar för barnens skull.

– Det förargar mig att man förminskar barn och ungdomar i den klimatpolitiska frågan. Det är fel att göra det här till en generationsfråga.

Seitsonen ingår i grupperingen mor- och farföräldrar för klimatet. Hon säger att barnen inte får lämnas ensamma i frågan.

Enligt henne är det lätt hänt att enskilda frågor lyfts upp på klimatagendan, som till exempel flygtrafiken. Hon säger att alla som flyger naturligtvis borde ta sitt ansvar i klimatfrågan men betonar att det är konsumtionen överlag som borde minska.

– En evig tillväxt är inte möjlig. Vi måste satsa på hållbar produktion och konsumera mindre. Serviceproduktionen kan däremot utvecklas så att varuproduktionen minskar.

Sista dagen att underteckna medborgarinitiativet för flygskatt är fredagen den 2 november.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning