Få barn på dagis i Borgå där avgiften slopats – så här reagerar olika städer

Klart färre barn deltar i dagvården efter att regeringen har uppmanat föräldrar att hålla barnen hemma om det är möjligt. Bild: Ari Sundberg/SPT

Skolorna stänger och finländarna uppmanas undvika fysisk kontakt för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Regeringen har däremot bestämt att småbarnspedagogiken på daghemmen ska fortsätta. Orsaken är att föräldrar ska kunna fortsätta jobba och att skydda far- och morföräldrar från smitta, eftersom de ofta kallas in för att ta hand om barnen.

– Regeringen rekommenderar ändå att föräldrarna håller barnen hemma om det bara är möjligt, sade undervisningsminister Li Andersson (VF) på en presskonferens på onsdagen.

Enligt Andersson står det ingenting i lagen om dagvårdsavgifter i undantagssituationer som den här. Det är alltså upp till staden eller kommunen att bestämma om avgifterna för barn som stannar hemma.

– Vi hoppas ändå att kommunerna överväger att se över avgiften.

Så här gör fem städer i Svenskfinland:

Borgå

Antal daghem: 21.

Totalt antal barn på daghemmen: Knappt 2 500.

Barn på daghemmen just nu: Ungefär 12 procent av barnen är på plats.

– I dag är elva daghem öppna. Vi försöker göra barnens dagar så vanliga som möjligt, trots att vi endast har kring tolv procent av barnen på plats, säger Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

Borgå har bestämt att inte driva in dagvårdsavgifter för barn som stannar hemma. Enligt Nyberg leder den ovanliga situationen till att det hela tiden finns någonting nytt att organisera om.

– Det är inte så lätt, men vi försöker klara oss.

Helsingfors

Antal daghem: Staden har 35 daghem och 6 gruppfamiljedaghem inom småbarnspedagogiken på svenska.

Totalt antal barn på daghemmen: Ungefär 2 500 barn inom småbarnspedagogiken på svenska, inklusive de privata daghemmen.

Barn på daghemmen just nu: Ungefär 30 procent.

– För tillfället är de flesta av våra enheter öppna, men vi ser hur det blir nästa vecka. Hittills har vi inte fattat några beslut om att slå ihop enheter och först måste vi utreda hur många barn som förväntas vara på plats, säger Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken på svenska.

Helsingfors stad har ännu inte fattat några beslut kring dagvårdsavgifter för barn som stannar hemma.

Enligt Tirronen måste man behålla lugnet och ge trygghet åt barnen.

– Det är viktigt att vår personal driver lika högklassig småbarnspedagogik som alltid, trots den väldigt svåra situationen.

Raseborg

Antal daghem: 18 och en liten del av barnen får gruppfamiljedagvård eller familjedagvård.

Totalt antal barn på daghemmen: Ungefär 1 300.

Barn på daghemmen just nu: Ungefär 30 procent.

– Det är klart att småbarnspedagogiken har påverkats, men det mesta fungerar i princip som vanligt, berättar Kathrine Berg, tf chef för småbarnspedagogik.

Raseborg kommer att kompensera dagvårdsavgifter om barnet stannar hemma minst 7 dagar i sträck. Exakt hur kompensationen fungerar har ännu inte slagits fast.

Berg tycker att allting har fungerat bra och att kommunikationen löper väl via föreståndarna till personalen. Hon riktar ett stort tack till de anställda.

– Läget är verkligen exceptionellt och det är förstås krävande att vara på jobbet, men de har klarat det jättebra och kämpar på.

Åbo

Antal daghem: Ungefär 100. Hälften är kommunala daghem och hälften privata daghem.

Totalt antal barn på daghemmen: Ungefär 8 500.

Barn på daghemmen just nu: I tisdags var ungefär 20 procent av barnen på plats.

– För tillfället har vi alla enheter öppna och erbjuder service i vanlig ordning. Vi tar emot alla barn som behöver dagvård, men de måste vara friska. Om antalet barn ytterligare minskar måste vi naturligtvis fundera på vad vi gör med enheter med väldigt få barn. Bildningssektorns ledningsgrupp samlas till möte på fredag, säger Vesa Kulmala, direktör för serviceområdet småbarnsfostran.

– Det är å andra sidan inte klokt att styra de få barn som är kvar på daghemmen tätt inpå varandra när avsikten uttryckligen är att minska den mänskliga kontakten i samhället.

Åbo överväger att slopa dagvårdsavgifterna för barn som stannar hemma. Kulmala säger att nämnden för fostran och undervisning behandlar ärendet den 1 april.

– Visst var det en ganska stark rekommendation som ministern gav i onsdags men jag vill inte spekulera om vilket beslut nämnden kommer att fatta.

Vasa

Antal daghem: 35 kommunala daghem och 12 privata daghem.

Totalt antal barn på daghemmen: Ungefär 3 200, familjedagvården inräknad.

Barn på daghemmen just nu: I onsdags var under 50 procent av barnen på plats.

– Vi funderar för tillfället på hur vi ska arrangera småbarnspedagogiken. En del daghem har väldigt få barn på plats och i vissa fall måste vi flytta barnen till andra enheter. Vi måste tänka effektivt och vi kan inte ha till exempel mat och städning vid enheter där det finns färre än fem barn. Satamapuiston päiväkoti är det enda daghemmet som vi stängt hittills. Där fanns bara två barn på plats så de flyttades till det tvåspråkiga daghemmet Lill Kasern, säger Anne Savola-Vaaraniemi, direktör för småbarnspedagogik.

– För familjedagvårdens del har vi tänkt oss att barnen ska få stanna hos sin familjedagvårdare, även om det bara skulle finnas ett enda barn hos en familjedagvårdare.

Vasa stadsdirektör Tomas Häyry säger att staden beslutat att tillfälligt halvera dagvårdsavgifterna för dagisbarn som stannar hemma. Beslutet gäller för mars och april.

– För tiden efter april fattas ett separat beslut vid behov, säger Häyry.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning