Synskadade Johan chansar när han korsar övergångsställen utan ljudsignaler

HBL följde hur en synskadad person orienterar sig i Helsingfors centrum. Hörseln är det viktigaste sinnet i stadens hörn och gator.

Johan Sundholm önskar att kollektivtrafiken i Finland skulle ha hörbar trafikinformation om vilka linjer som går från hållplatsen där fordonet stannar. Systemet används i Stockholm.
Träning, tid och tålamod krävs då en synskadad person ska orientera sig i Helsingfors centrum.

ANDRA LÄSER