Oroväckande om klimatet – men hoppet är inte förlorat

Klimatpanelen IPCC:s nya rapport är inte munter. För dem som har följt uppvärmningen innehåller den inte överraskningar. Uppvärmningen fortsätter och det går extra snabbt här i norr – men det väsentliga är att den fortfarande kan bromsas. Här hemma har klimatfrågan politiserats, och det är en dålig nyhet.

Vi har sett många extrema väderfenomen i sommar, extrem hetta, skogsbränder och översvämningar. Bilden är från Ahr-regionen i Tyskland som drabbades av översvämningar i juli.

Klimatpanelen gör inte egen forskning utan sammanställer all forskning om klimat och uppvärmning. Ungefär 230 personer har skrivit rapporten, men i bakgrunden finns alltså tusentals forskare.

ANDRA LÄSER