Kommunal reform ska ge de samiska språken revansch i Enare

Finlands enda fyrspråkiga kommun går in för att stärka de samiska språkens ställning i den kommunala förvaltningen. I det fördolda spökar ändå bygdens kulturella motsättningar.

Heli Huovinen jobbar som reporter på Yle Sápmi i Enare. Hon har lärt sig sina förfäders språk, enaresamiska, i vuxen ålder.
25.12.2020 10:04 UPPDATERAD 28.12.2020 07:34
Ristenrauna Magga har varit samisk språkaktivist hela sitt liv. Det kulturella utanförskapet under uppväxten har format hennes självbild och gett upphov till trauman.
– Vår kultur har varit förbjuden och förnedrad. Folk skrattade åt våra kläder och förminskade oss. Vi fick höra att vi är sämre människor och utsattes för skallmätningar. Det är en börda som vi äldre samer tvingats bära genom hela livet, säger Magga.

ANDRA LÄSER