Från Fyrtornet i Alexandria till bollhallen i Karis – rösta fram Svenskfinlands sju underverk!

Vi stänger omröstningen om Svenskfinlands sju underverk den 31 juli. Passa på att rösta fram rätt underverk och nominera ett underverk vi missat i omröstningen! 

Kan skärgården i sin helhet räknas som ett underverk?
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
28.07.2022 06:58 UPPDATERAD 31.07.2022 18:00
Enligt Peter Stadius, professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet, är originalförteckningen över världens sju underverk en slags prestationskatalog för de yppersta mänskliga prestationerna i byggnad och struktur under antiken.
Till skillnad från originaluppsättningen på sju byggnader har vi valt ett bredare urval, vilket HBL inte är först med. En internationell omröstning för världens underverk gjordes 2007 och tidigare i år har Iltalehti kartlagt Finlands sju underverk. Vidare återfinns samma frågeställning hos de svenska kvällstidningarna under 2000-talet. 
Stadius säger att man i modern tid har inkluderat andra fenomen, som evenemang och naturens egna konstruktioner i liknande listor.
Norden har möjligen lite svårt att tävla med Fyrtornet i Alexandria eller Artemistemplet i Efesos, men det nordiska arvet är inte helt hopplöst.
– Det finns en del byggnader i Norden med underverkskvalitet, till exempel: Göta kanal, Öresundsbron, Olofsborg, Nidaroskyrkan i Trondheim, Viborgs ringmur, de norska oljeborrningsplattformerna i Nordsjön, den internationella fröbanken på Svalbard, säger Stadius.
Utvidgar vi begreppet underverk ytterligare till att inkludera minnesplatser, alltså traditioner, fenomen och evenemang, ser det till och med ganska bra ut på finlandssvenskt håll. Stadius nämner speciellt Stafettkarnevalen och finlandssvenska sångfester som typiska minnesplatser.
– Det historiska ”underverket” skulle väl vara Raseborgs slottsruiner, som är den svenska fornborgen i Finland. Av de moderna byggkonstruktionerna kanske Replotbron kunde klassas som ett underverk, och dessutom vill jag lyfta Bengtskär som även har potential, säger Stadius.
Bland naturfenomenen nämner Stadius skärgården, men det är varken byggnader eller storslagen natur som enligt professorn är Svenskfinlands juvel. 
– Allvarligt talar så är nog det största underverket och det största kulturella kapital vi har i Svenskfinland den finlandssvenska litteraturen: poesi, prosa, facklitteratur och dramatik, säger Stadius.

Finns det något potentiellt underverk som du tycker att inte ska förbises? 

– Bollhallen i Karis kanske inte ser ut som ett underverk, men jag har själv som ung junior sett handboll spelas där på ett sätt som ibland kunde te sig som ett underverk, så Karis bollhall måste nog vara med.

Antikens sju underverk

Keopspyramiden i Egypten.
Babylons hängande trädgårdar.
Zeusstatyn i Olympia.
Artemistemplet i Efesos.
Mausoleet i Halikarnassos.
Kolossen på Rhodos.
Fyrtornet på Faros.

Rättelse den 31 juli: I citatet med byggnader med underverkskvalitet ska det stå Viborgs ringmur, inte ringmurar. 

ANDRA LÄSER