Häpnadsväckande fynd i Esboviken – så här ser det ut för hotade arter i Östersjön

När Forststyrelsen letade efter sju hotade eller nära hotade arter i Finlands kustområde stack Kvarken och Skärgårdshavet ut. Där är havsstranden tätt bebyggd och få hotade arter påträffades. En positiv upptäckt gjordes ändå i Esbo.

I Finska viken gjordes flera nya fynd av hotade arter. Arkivbild.
Adam Stefánsson Högnäsadam.hognas@ksfmedia.fi
15.12.2022 11:30 UPPDATERAD 15.12.2022 11:53
Forststyrelsens kartläggningar visar att habitaten för hotade arter i Östersjön försvinner när vass och byggen breder ut sig längs kusten.
Kartläggningen, som är den mest uttömmande och systematiska någonsin, visar att de livsmiljöer som passar de hotade arterna bäst har minskat mycket. 
"På många ställen har vassen tagit över kusten till följd av övergödning, och strandbyggande och alltför kraftig muddring har förstört livsmiljöer som är viktiga för arter som växer nära stranden, såsom fyrling och ishavshästsvans", säger Jaakko Haapamäki, planerare vid Forststyrelsens Naturtjänster, i ett pressmeddelande.
Man kartlade även arterna uddnate, ävjepilört, stjärnslinke, småsvalting och stor natebock. 
Även om de bara var få gjordes observationer av hotade arter i såväl Kvarken, Bottenhavet, Skärgårdshavet som Finska viken. 
Ett av de mest häpnadsväckande fynden gjordes i Esboviken. Där, mitt i huvudstadsregionen, gjordes nya observationer av skalbaggsarten stor natebock. 
"De nya observationerna av stor natebock var glädjande och visade att det är viktigt att fortsätta sökandet efter hotade arter", säger Anna Lyssenko som är planerare vid Forststyrelsens Naturtjänster.
Flera typer av främmande arter upptäcktes under kartläggningen. De vittnar enligt Haapamäki om utveckling som sker i samband med klimatförändringen i Östersjön. 

ANDRA LÄSER