"Frivilligt för alla att tacka nej"

Sex och sånts upplysningsturné ifrågasätts. Så här svarar Yle på kritiken.

Märta Westerlund och Malena Holmström i showen<i> Klimax</i> samt Yle Extrems ansvariga producent Oliver Kivi.
26.04.2022 17:55 UPPDATERAD 27.04.2022 06:36
Yle Extrems sexupplysningsprogram Sex och sånt har varit ute på skolturné. HBL:s intervju med programledarna Märta Westerlund och Malena Holmström 22.4 fick psykologen Katarina Finnilä att reagera i en insändare 26.4. Hon är kritisk till att vuxna auktoriteter exponerar 15–16-åringar i skolmiljö för "explicit sexuellt material", som har ett "starkt underhållningssyfte". Hon ifrågasätter frivilligheten och ungdomarnas möjlighet att välja om de vill delta. Hon oroar sig också för hur unga med sexuella trauman i bagaget ska uppleva materialet och frågar sig om konceptet till och med kan uppfylla definitionen för sexuella övergrepp.
HBL ringde upp Yle Extrems ansvariga producent Oliver Kivi för att låta honom bemöta kritiken.

Hur ser Yle på kritiken som framförs i psykologen Katarina Finniläs insändare?

– Jag är ganska överraskad över innehållet i den, särskilt parallellerna som dras till sexuella trakasserier. Insändarskribenten borde ha tagit reda på mera i stället för att göra antaganden. Personen har mig veterligen inte själv sett showen. Skolturnén har skapats i samarbete med utbildade proffs inom sexualrådgivning och sexualterapi för att vara en så säker och "kiva" miljö som möjligt där man även ska kunna behandla tunga och tabubelagda ämnen.

Är deltagande obligatoriskt under skolbesöken?

– Nej. Det är frivilligt för skolorna att bjuda in showen, och frivilligt för alla nior att tacka nej till att delta. Vi presenterar också innehållet innan vi börjar, då det bara är att avlägsna sig från salen.

Men är det med tanke på grupptrycket så lätt att göra det, särskilt om man är den enda som vill avlägsna sig?

– Allting är gjort för målgruppen 15–16-åringar inom ramen för sexualundervisningen. Här ska inte finnas någon grupptryckskänsla. Vi har velat skapa en annorlunda skolmiljö som är rörlig och interaktiv i stället för en vanlig lektion där alla sitter i ett klassrum. Det är omöjligt att på förhand veta hur eleverna kommer att reagera, men vi har nolltolerans mot diskriminering och har försökt skapa en så säker miljö som vi bara kan. Det ska vara "kiva" utan påtryckningar eller tvång. Utifrån den feedback vi fått har det också varit hemskt lyckat, och vi är lyhörda för vad publiken tycker. Efter showen får alla fylla i en enkät för att vi ska kunna utveckla och förbättra oss.

Vilken pedagogisk, psykologisk eller medicinsk utbildning har Yles programledare för att möta ungdomar som kan ha väldigt olika intresse, kunskap eller erfarenheter av sex – i värsta fall traumatiska erfarenheter?

– Jag känner inte till den exakta utbildningsnivån på alla våra experter men i teamet finns flera som arbetat med de här frågorna i tjugor års tid. En av programledarna, Malena Holmström, håller på och utbildar sig till sexualrådgivare.

Det är ingen hemlighet att kampen om den unga publikens uppmärksamhet är stenhård i dag. Katarina Finnilä antyder att Extrems bakomliggande motiv är “behov av synlighet”. Hur ser Yle på den kritiken?

– Yle Extrems målgrupp är 15–29-åringar och för att nå vår publik arrangerar vi olika evenemang. En del i det här målgruppstänkandet är att besöka skolor.

När HBL besökte turnén i Grankulla 26.4 fanns det elever där som tyckte att det blev för mycket naket i den avslutande dragshowen. Vad tänker du om det?

– De har all rätt att tycka så och att säga det. Många tog också bilder med dragartisten Betty Fvck efteråt och var hemskt nöjda.

ANDRA LÄSER