Valhörna: Satsa på ett hållbart kulturliv

22.03.2023 15:20
Kultur är inte bara konst och underhållning. Den formar vår identitet, utvecklar våra sinnen och bidrar med välbefinnande och tillhörighet. Kort sagt, kultur är inte en lyx, utan en nödvändighet för vårt samhälle. Genom konsten får människan en röst.
Kultur är vi som bland annat målar, sjunger och spelar teater. Den sysselsätter otaliga yrkesgrupper.
Vi måste beakta kulturarbetets särart och stärka frilansarnas socialskydd.
Enligt Statistikcentralen genererar varje euro som investeras i kulturen tiofaldig avkastning, vilket gör det till en av de mest lönsamma investeringarna som en stat kan göra. Det är alltså självklart att Finland bör höja sin kulturbudget från 0,8 till 1 procent. En nivå som fortfarande ligger långt under genomsnittet i EU. Exempelvis spenderar Estland 2,1 procent av sin totala budget på kultur.
Finland har råd att satsa på konstutövare och ett hållbart kulturliv!
Anna Hultin Pashley, SFP, Helsingfors

ANDRA LÄSER