Ärkebiskop Mäkinen lovar fortsatt vigseldiskussion

Ärkebiskop Kari Mäkinen lovar att den evangelisk-lutherska kyrkan fortsätter diskutera definitionerna kring vem som kan vigas i kyrkan.

Ärkebiskop Kari Mäkinen.
02.09.2016 18:04 UPPDATERAD 02.09.2016 20:05
Biskopsmötet gick tidigare i veckan ut med en redogörelse där huvudbudskapet var att den finländska kyrkans vigselakt också i fortsättningen utgår från en man och en kvinna. Ärendet är extra aktuellt eftersom den nya äktenskapslagen som gör samkönade äktenskap juridiskt möjliga träder i kraft i mars.
Lagen ställer inga krav på religiösa samfund att ändra sin praxis.
Redogörelsen slår fast att lagändringen inte ger präster någon rätt att viga samkönade par i en kyrklig äktenskapsceremoni. Mäkinen uppger att redogörelsen klargör vilken situationen är i dag, men att det inom kyrkan finns olika åsikter i frågan. En falang vill snabbt ändra på praxisen kring vigslar, medan andra kraftigt tar ställning mot alla förändringar.
– Nu går det att diskutera detta genom att ta ställning för eller mot, säger Mäkinen till FNB.
Den nya lagen kan enligt många bedömare leda till konflikter och tudelning inom kyrkan. Vissa gör gällande att en del av prästerna kommer att viga samkönade par oavsett vad som officiellt är tillåtet inom kyrkan. Mäkinen vill inte ta ställning till vad det skulle ha för följder, utan konstaterar att det i så fall är en fråga för domkapitlet.

Osäker framtid

Inom de närmaste åren kan kyrkan röra sig enligt något av tre huvudspår. Man kan nöja sig med dagens situation, jobba för att också kunna viga samkönade par eller helt avsäga sig vigselrätten. Bara kyrkomötet kan göra ändringar.
– Då kyrkan fattar beslut måste det finnas en verkligt stark enhällighet, säger Mäkinen.
Han själv är redo att på längre sikt göra ändringar i vigselprotokollet. Just nu är det ändå inte möjligt, anser han.
– På lång sikt och via gemensamma beslut inom kyrkan skulle det vara bra om vi kunde komma till ett slutresultat där vi kan viga såväl samkönade par som par av olika kön. Då skulle slutresultatet vara samma som i Sverige och Norge, säger Mäkinen.
Biskopsmötets färska redogörelse kommer att presenteras också på kyrkomötet i november, så diskussionen lär fortsätta där.

Dubbeldagar

Enligt tjänsten eroakirkosta.fi, som gör det möjligt att via nätet sätta igång en process för att gå ur kyrkan, ledde biskopsmötets ställningstagande till mer aktivitet än vanligt. På onsdagen ville 240 personer gå ur kyrkan och på torsdagen knappt 200. Det är ungefär dubbelt så många som snittet för tidigare i veckan. Tjänstens informatör Heikki Orsila uppger att redogörelsen definitivt spelade roll för folks agerande.
– Tonen i feedbacken förändrades tydligt, säger Orsila och uppger att många nämnde biskopsmötet och en ojämnlik syn på äktenskapet.
Mäkinen ser inget konstigt i att folk reagerar.
– Då ett ärende väcker en rättvisediskussion så skapar det också reaktioner, som för vissa innebär att gå ur kyrkan, säger Mäkinen.

ANDRA LÄSER