Flygplatsen och Finnair illa ute, varnar Vanda

Finnair kommer aldrig att bli så stort som det en gång varit och Helsingfors-Vanda förlorar sin ställning som viktig europeisk flygplats. Kartan i Europa ritas om nu och Finland hänger inte med, varnar Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Om inte Finland snabbt får nya regler för tryggt resande blir både Helsingfors-Vanda flygplats och Finnair lidande, understryker Ritva Viljanen.
För en knapp månad sedan vädjade Helsingfors, Vanda, Finnair, Finavia, Helsingfors hamnar och många fler till Social- och hälsovårdsministeriet för att få till stånd coronatrygga inreseregler till Finland. Grundprincipen borde vara att flygbolag, rederier och andra researrangörer kontrollerar sina resenärers hälsa i avgångslandet så att alla som anländer till Finland är friska, anser gruppen.
Men det verkar som om ingenting har hänt på en månad fastän det brådskade redan då. Det går hur som helst för långsamt framåt, anser Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.
Ministeriet måste göra någonting nu, snart är det för sent, poängterar hon. Det är ohållbart att inte kräva hälsointyg av alla som anländer, anser hon.
– Flygtrafiken växer på annat håll i Europa och många länder har redan öppnat sina gränser för dem som har hälsointyg. Men på Helsingfors-Vanda är det fortfarande stillsamt, säger Viljanen.

Kartan ritas om

Viljanen påpekar att det inte finns någon automatisk återgång till tiden före coronapandemin. Tvärtom så ritas nu kartan för flygrutter både i Europa och övriga världen om snabbt och Helsingfors-Vanda riskerar att mista sin position som viktig transitflygplats.
Det påverkar också Finnairs framtid och flygbolagets möjligheter att återuppta sin trafik och växa i framtiden, understryker hon.
Flygplatsen är en av Vandas viktigaste arbetsgivare och med en arbetslöshet som nu ligger på 14,5 procent skulle det vara viktigt för stadens sysselsättning och ekonomi att verksamheten på flygplatsen kommer i gång igen så snabbt som möjligt. Flygplatsen är också ekonomiskt viktig för landet i övrigt.
– Ändringen av regelverket för inresa har inte gått framåt som vi hoppats, Finland stänger när resten av Europa öppnar, det gör mig mycket bekymrad, säger Viljanen.
Hon konstaterar att Finnair på eget initiativ kräver hälsointyg av dem som flyger med bolagets flygplan, men att det inte räcker eftersom många andra flygbolag inte ställer samma krav.
Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har påpekat att Helsingfors hamnar också behöver ett krav på hälsointyg för inresande. Att testa alla passagerare från de färjor som angör de olika hamnarna är omöjligt och ett försök skulle sluta i kaos.
Helsingfors, Vanda, turistbranschen och en rad företag förbereder ett gemensamt initiativ tänkt att ges publicitet nästa måndag för att på så sätt försöka få fart på ett regelverk för trygg inresa.

ANDRA LÄSER