Minister Andersson fortsatt motvillig till distansundervisning

Undervisningsminister Li Andersson (VF) står fast vid att begränsningar som påverkar barn och unga är de sista åtgärderna som ska införas. – Jag ser det som helt omöjligt att vi i Finland har en situation där myndiga gymnasister kan sitta på en bar hela dagen, men de skulle inte ha rätt att gå till skolan när de dessutom haft möjlighet att ta två vaccin. Hon får stöd av flera kolleger, bland dem statsministern.

Minister Li Andersson konstaterar att det är beklagligt att Social- och hälsovårdsministeriets förslag om distansundervisningen kommer så nära inpå skolstarten.
Inled vårterminen med distansundervisning. Det föreslår Social- och hälsovårdsministeriet för regeringens ministerarbetsgrupp enligt kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet.
Hur länge distansundervisningen ska pågå eller exakt vilka klasser som påverkas är inte klart. Enligt uppgifter till HBL ska distansundervisningen inte påverka 1–3 i grundskolan. De ska fortsättningsvis få närundervisning.
När HBL når ministern har hon inte tagit del av Social- och hälsovårdsministeriets förslag. Förslaget ska presenteras på fredag.
Andersson konstaterar att hon inte är expert utan att hennes uppgift är att lyssna på sakkunniga.
– När vi talar om nationella rekommendationer som berör alla skolor, alla klasser är det vårt ansvar att dels noggrant se till fördelar och nackdelar, väga dem mot varandra och framför allt lyssna till sakkunniga och experter inom branschen föreslår och tycker. Hittills har Institutet för hälsa och välfärd inte rekommenderat distansundervisning för elever under 18 år.
– Om Finland nu går inför ett beslut där vi skickar hem alla skolelever på alla klasser är vi nog ett undantag i en nordisk kontext. I de flesta andra länder har man utgått från att trygga möjligheten till en trygg skolgång.
Hon lyfter fram finländsk forskning kring de negativa effekter distansundervisningen haft på ungas hälsa.

Vill inte äventyra vaccinationerna

Lärarfacket OAJ har meddelat att förbundet anser att distansundervisning är det rätta i dagsläget. Andersson håller inte med.
– Det finns ganska många kommuner som planerar att sköta vaccinationen för lågstadieelever i skolorna från och med vecka 3. Jag tycker det skulle vara ganska olyckligt om vi skulle fatta beslut som leder till att vaccineringarna av den här åldersgruppen skulle försenas.
Inför julen poängterade också experterna, enligt Li Andersson, att ungdomarna som hunnit få två vaccindoser har det starkaste smittskyddet eftersom de fått vaccinet senare än äldre åldersgrupper.
Statsminister Sanna Marin gillar inte tanken på distansskola.

Tveksamma röster i regeringen

Statsminister Sanna Marin (SDP) är inne på samma linje. I ett sms meddelar hon HBL att regeringen behandlade restriktioner före jul och utifrån THL:s bedömning gav regeringen då inte nationella rekommendationer om att förlänga jullovet eller att skolorna ska övergå till distansundervisning.
"Det diskuterades grundligt då. Om hälsomyndigheternas bedömning har förändrats kan regeringen ge en rekommendation till regionala myndigheter om att övergå till distansundervisning. Det är regionförvaltningsverken som har beslutsfattanderätten. Man ska också lägga märke till att många kommuner har planerat att inleda vaccinationerna på skolorna. Att snabbt främja vaccinering är också regeringens prioritet, meddelar statsministern."
Finansminister Annika Saarikko (C) säger till Yle Uutiset att alla andra åtgärder ska prövas före man övergår till distansundervisning, till exempel munskydd och hemmatest.
Thomas Blomqvist (SFP) konstaterar att regeringen hittills varit överens om att barn och unga ska prioriteras.
– Mot den bakgrunden är åtgärder om distansundervisning de sista vi vidtar, säger han men tillägger att han vill höra sakkunniga före han tar ställning i frågan.
Miljö- och klimatminister Emma Kari (Gröna) skriver på Twitter att regeringen inte har fattar några beslut om distansundervisning.
– För familjer och lärare är det orimligt att ett sådant här kastas ut i offentligheten precis före skolorna ska börja.
ANDRA LÄSER