"Situationen är förfärlig därnere" – påven vill resa till Sydsudan

Påven vill resa till Sydsudan tillsammans med överhuvudet för den anglikanska kyrkan, Justin Welby, ärkebiskopen av Canterbury.

Påven Franciskus vill åka till Sydsudan för att fästa uppmärksamhet vid den humanitära krisen.
Syftet med resan skulle vara att fästa uppmärksamhet på den lidande befolkningen utsätts för under det pågående brutala inbördeskriget, förklarade påven Franciskus i samband med att han besökte Roms anglikanska kyrka på söndagen.
– Mina medarbetare och jag tittar nu närmare på möjligheten att resa till Sydsudan, sade påven efter besöket i kyrkan i Rom.
Resan aktualiserades under ett besök i oktober av Sydsudans biskopar för den katolska kyrkan, episkopalkyrkan och för den presbyterianska kyrkan. De tre biskoparna bjöd då in påven till sitt land. Enligt påven ska de samtidigt ha sagt "kom inte ensam, kom tillsammans med Justin Welby, ärkebiskopen av Canterbury".
– Situation är förfärlig därnere, men vi måste göra det här eftersom de tre (de sydsudanesiska biskoparna) vill ha fred och vill arbeta tillsammans för fred, säger påven.
Sydsudan blev självständigt från Sudan 2011, och 2013 utvecklades maktkampen inom regeringen. Bland annat blossade gammal rivalitet mellan de två största folkgrupperna dinka och nuer upp och sedan december 2013 befinner sig landet i ett brutalt inbördeskrig. Sedan dess har tiotusentals dödats, tre miljoner människor drivits på flykt och all ekonomisk och social utveckling stannat av.
Påven Franciskus har sedan tillträdet 2013 sökt stärka banden mellan katolicismen och andra kristna inriktningar.
ANDRA LÄSER