Rapport: Rika flyttar till skatteparadis för att undvika skatt i Finland – regeringen oense om lag för att hindra skatteflykt

I en rapport som Finnwatch publicerade på måndagen förlorar Finland skatteintäkter när rika personer flyttar till lågskatteländer. Finansministeriet lade ner lagändring som hade möjliggjort beskattning av försäljningsvinst utomlands.

Portugal är det populäraste landet att flytta till bland rika finländare. I Portugal kan välbärgade utlänningar undvika kapitalskatt. Bilden är från huvudstaden Lissabon.
Emma Strömberg/SPT
10.08.2020 10:08 UPPDATERAD 10.08.2020 18:12
Finländare med höga kapitalinkomster är mera benägna att flytta till länder med låga eller inga skatter på försäljningsvinst än finländare med lägre inkomster. Det visar en rapport som Finnwatch publicerade på måndagen där de undersökt finländares flyttrörelser åren 2014–2018.
Finnwatch drar slutsatsen att Finland borde införa en så kallad utflyttningsskatt som skulle göra det möjligt för finska staten att uppbära skatt på värdeökning som har skett i Finland fastän vinsten realiseras efter att personen flyttat utomlands.
– När egendom som har ansamlats i Finland realiseras utomlands förlorar Finland skatteintäkter. Luckorna i skattesystemet försätter också finländska skattebetalare i en ojämlik situation, säger Saara Hietanen, skatteexpert på Finnwatch.
En utflyttningsskatt skulle inte innebära att en person beskattas för att hen flyttar utomlands, utan att personens eventuella försäljningsvinst på till exempel aktier beskattas också efter en flytt utomlands.
Drygt 400 finländare med kapitalinkomster på över 50 000 euro flyttade utomlands under den tidsperiod som rapporten undersökte.

Oro för Finlands konkurrenskraft

Finnwatchs rapport kommer ett halvt år efter att Finansministeriet publicerade en omfattande utredning om införande av en utflyttningsskatt. Finansministeriet konstaterar att det inte finns några juridiska hinder för att införa skatten och att 13 av 16 jämförelseländer har någon form av skatt på vinster som realiseras utomlands.
Finansministeriet rekommenderade ändå att regeringen inte går vidare med lagändringen eftersom den skulle göra skattelagstiftnigen ännu mera komplicerad och inte nödvändigtvis inbringa så mycket skatteintäkter. Dessutom varnade ministeriets rapport att Finlands konkurrenskraft som ett attraktivt land för investerare och kunniga arbetstagare skulle kunna ta skada.
Hietanen på Finnwatch drar en annan slutsats.
– Finansministeriets rapport visar att det finns ett kryphål i skattelagstiftningen som det skulle vara helt genomförbart att täppa till. Ministeriets hållning visar snarast att frågan delar regeringspartierna.
Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet förespråkar en utflyttningsskatt. Regeringsprogrammet innehåller en punkt om att utreda frågan om en sådan skatt. När rapporten var klar meddelade dåvarande finansminister Katri Kulmuni (C) att i och med att utredningen gjorts har regeringsprogrammet uppfyllts och att hon inte går vidare med en lagändring.
Portugal är det populäraste landet att flytta till bland rika finländare. I Portugal kan rika utlänningar undvika kapitalskatt.
Men frågan är inte begravd för SDP:s del. Skattedelegationens ordförande, riksdagsledamot Pia Viitanen (SDP) säger per e-post att Finansministeriets rapport visade att det går att införa en utflyttningsskatt och att nästa steg borde vara att förverkliga lagen.
– Både Finansministeriets och Finnwatchs rapport visar att Finland förlorar skatteintäkter i och med den nuvarande lagstiftningen. Regeringen bör se över olika åtgärder för att bredda skattebasen så att vi kan bevara välfärdstjänsterna och undvika skattehöjningar för små- och medelinkomsttagare, skriver Viitanen.
Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson var inte anträffbar för en kommentar om partiets ståndpunkt om en utflyttningsskatt.

Försäkringsskal blir populärare

Eftersom finska myndigheter inte har uppgifter om försäljningsvinster som realiseras utomlands är det omöjligt att få exakta siffror på hur stora skatteintäkter en utflyttningsskatt skulle medbära. Finansministeriets uppskattning är att skatten skulle inbringa 0-50 miljoner euro årligen. Men enligt Finnwatch är beräkningen i underkant eftersom ministeriet utgått från finländares genomsnittliga kapitalinvesteringar.
– Men kapitalinkomsterna koncentreras till en liten del av finländarna så summan kan vara mycket högre och variera mycket från år till år, säger Hietanen.
Den ökade användningen av så kallade försäkringsskal som placeringsform motiverar ytterligare ett införande av en utflyttningsskatt, enligt Hietanen. Om en investerare köper och säljer till exempel aktier i ett försäkringsskal betalas ingen skatt på en eventuell försäljningsvinst utan det skjuts upp tills man tar ut pengarna från försäkringsskalet. Men om detta sker efter att man flyttat utomlands går Finland miste om skatteintäkterna.
Kapitalskatten i Finland är 30 procent för kapitalinkomster på under 30 000 euro och över den summan är skatteprocenten 34.

ANDRA LÄSER