Finlands ekonomi tar raska steg - Finansministeriet spår tillväxt på 2,9 procent

Finlands ekonomi växer med en takt på närmare tre procent.

19.09.2017 13:39 UPPDATERAD 19.09.2017 15:31
Överdirektör Mikko Spolander på Finansministeriet hoppas på fortsatta förnyelser. Han hoppas framför allt på nya åtgärder för sysselsättning, nya trafiklösningar och utveckling av bomarknaden. Fortsatta satsningar på utbildning, utveckling och innovationer är också viktiga, uppger han.
– Nu om någonsin är stunden då förnyelser för att stärka ekonomin borde göras, säger Spolander.
Han hoppas göra det lättare att använda utländska arbetare i Finland.
– Det är till Finlands fördel om arbetskraften kan röra sig över gränserna, säger Spolander.
Finansministeriet förutspår att den inhemska ekonomin växer med 2,9 procent i år. Nästa år väntas tillväxten fortsätta, men inte lika snabbt. Den färska prognosen för nästa år är 2,1 procent.
Enligt ministeriet bygger optimismen på en stärkt global ekonomi och på att Finlands exportföretag lyckats dra nytta av den. Att företag och hushåll är mer optimistiska än tidigare väntas också bidra till att skapa tillväxt.
– Speciellt export av varor lyfter exporttillväxten i denna prognos, säger finansrådet Jukka Railavo.
Den växande globala ekonomin drivs framför allt av snabbt växande länder, men även de traditionella industriländerna visar upp positiva signaler.

Svagare köpkraft

En av huvudorsakerna till att tillväxten väntas bli svagare nästa år är att konsumenternas köpkraft inte ökar lika snabbt som i år.
– Den tilltagande inflationen minskar hushållens köpkraft, säger Railavo.
Samtidigt betonar han ändå att en ökad sysselsättning stärker den privata konsumtionen.
Arbetslösheten kommer att ligga kvar på en relativt hög nivå. Regeringen slog i början av sin mandatperiod fast att målet är 72 procents sysselsättning år 2019. Ministeriets prognos slår nu fast att sysselsättningen kommer upp i 70,5 procent år 2019.

ANDRA LÄSER