Enkät: En av tre unga finländare har övervägt självmord

En enkät som föreningen Psykisk hälsa i Finland låtit göra visar att var tredje finländare i åldern 18–34 i något skede funderat på att ta livet av sig. – Men tankar är ännu inte handlingar. Våga fråga hur den andra mår om du misstänker att något är på tok, säger Marena Kukkonen, som arbetar med självmordsprevention.

Av 1 000 finländare som svarade på en enkät om välmående i maj sade 44 procent i åldern 18–34 att de var deprimerade.
För ett knappt år sedan visade uppgifter från Statistikcentralen att självmorden börjat öka i Finland igen. Efter 1990-talets höga siffror har nedgången varit jämn, men nu syns en förändring mot det sämre. När över 1 500 personer tog livet av sig 1990 var man år 2015 nere i 734 personer. År 2017 hade siffran klättrat upp till 824 självmord per år. Särskilt bland unga finländare är siffran oroväckande hög. Bland dem som dör som 15–24-åringar är orsaken självmord i över en tredjedel av fallen.
ANDRA LÄSER