Insändare: Finlands respons visar hur stark den europeiska solidariteten för Ukraina är

23.02.2023 18:19
I morgon fredag är det ett år sedan Ryssland inledde en fullskalig invasion av Ukraina vilket utlöste den största och snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Förödelsen och lidandet i Ukraina har varit enorm. Vi har alla sett bilderna av kvinnor och barn som flyr för sina liv, familjer som slits isär och sönderbombade hus. Miljontals människor lever i ovisshet om hur deras framtid kommer att se ut.
Lika plötslig och enorm som flyktingströmmen var ut ur Ukraina, lika snabbt och överväldigande var den humanitära responsen, solidariteten och viljan att hjälpa. I Finland har vi sett hur beslutsfattare, myndigheter, civilsamhället och inte minst vanliga medborgare gått samman och välkomnat människorna som tvingats fly. Finländarna har öppnat sina hem och generöst donerat pengar till UNHCR och andra hjälporganisationer, resurser som gått till livsnödvändig hjälp på plats. Icke-statliga organisationer har reagerat snabbt och bistått med extraordinärt stöd, vilket visar på styrkan och kompetensen hos det finländska civilsamhället.
Nationella myndigheter har anpassat lagar och praxis för att underlätta för de som tvingats fly att få del av de finska trygghetssystemen. Nu måste flyktingar från Ukraina inkluderas i de samhällen som så generöst tog emot dem. De behöver få tillgång till välfärdstjänster som hälsovård, utbildning och möjlighet att försörja sig så att de kan leva ett värdigt liv i exil.
Tack vare EU:s massflyktsdirektiv kunde ukrainska flyktingar snabbt och effektivt säkras tillfälligt skydd. Samtidigt har den finska riksdagen gett massivt ekonomiskt stöd till insatser i Ukraina. Enbart till UNHCR har Finland bidragit med 5,4 miljoner euro. Ett stort antal finska företag och privatpersoner har också skänkt betydande summor, liksom materiel och expertis. Detta sammantaget har möjliggjort livsavgörande insatser för ukrainare på flykt.
Den finska responsen visar på hur starkt den europeiska solidariteten är. En solidaritet som även fortsättningsvis kommer att behövas. Kriget pågår och miljontals människor kämpar för att överleva samtidigt som förödelsen är enorm och situationen i landet är mycket oförutsägbar. Många fler kan tvingas överge sina hem i jakt på säkerhet och det kan ta tid innan flyktingar från Ukraina kan återvända hem.
Liksom på andra håll i Europa måste gensvaret och generositeten gentemot ukrainska flyktingar utgöra en viktig lärdom och fungera som vägledning för hur vi kan ta emot och välkomna andra flyktingar och asylsökande i framtiden.
Även om fokus och oron för tillfället förståeligt nog ligger på situationen i Ukraina, måste vi påminna oss själva om att världen står inför många andra situationer där barn, kvinnor och män tvingas fly från sina hem på grund av krig, våld, förföljelse eller grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
Antalet människor på flykt har för första gången passerat 100 miljoner. Den stora majoriteten är internt fördrivna i det egna landet eller befinner sig i grannländerna, vanligtvis låg- och medelinkomstländer. Det betyder att mer än 1 procent av mänskligheten är på flykt – människor som behöver och förtjänar samma skydd och solidaritet. Flyktingar är flyktingar, oavsett nationalitet, religion, etnicitet, kön eller på vilket sätt de på desperata sätt tvingats korsa gränser.
Under de senaste åren har UNHCR sett med oro på tendenser över hela Europa att införa begränsningar av skydd, äventyra rätten att ansöka om asyl och direktavvisa asylsökande vid gränserna utan att låta personen få sina skyddsbehov prövande.
Rätten till internationellt skydd och respekten för mänskliga rättigheter är kärnprinciper, definierade av internationell och europeisk lag. Europa bör ta täten och föregå med gott exempel. Det unisona svaret på invasionen av Ukraina visar att humanitet och rättsstatsprinciper kan gå hand i hand, både i ord och handling.
Jag vill rikta ett uppriktigt och varmt tack till Finlands politiker och till det finska folket för ert agerande när det gäller mottagandet och skyddet av flyktingar från Ukraina. UNHCR räknar med att Finland kommer att fortsätta agera för att ge människor som flyr från konflikt och förföljelse en säker tillflyktsort – och sträcka ut en livsviktig hjälpande hand som underlättar för flyktingar att återhämta sig och återuppbygga sina liv.
Henrik M. Nordentoft, chef, UNHCR (Norden och Baltikum), FN:s Flyktingorganisation

ANDRA LÄSER