Institutet för hälsa och välfärd: 501 nya smittfall

Över 65 procent av alla finländare över 12 år har fått två vaccindoser, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt torsdagens siffror har 83,0 procent av befolkningen över 12 år fått åtminstone den första vaccindosen.

Drygt 73 procent av hela befolkningen har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till fredagseftermiddagen hade 135 815 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 501 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 119,1. Incidensen är högst, 209,4, i Vasa sjukvårdsdistrikt och lägst, 16,6, på Åland.

Till och med den 15 september hade 1 051 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Tidigare i år gjorde institutet ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

98 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 20 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 4 094 729 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 3 238 086 fått två doser coronavirusvaccin.

73,1 procent av hela befolkningen har fått åtminstone en vaccindos och 58,0 procent har fått två vaccindoser. När det gäller den del av befolkningen som fyllt 12 år har 83,1 procent fått åtminstone en vaccindos medan 65,9 procent har fått två vaccindoser.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 7 september hade totalt 3 657 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 2 394 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER