Valhörna: Nyland är förfördelat

27.03.2023 16:16
Nyland är Finlands motor. Här finns universitet, högteknologiföretag, uppstartsföretag och en levande landsbygd. Mår Nyland bra så mår resten av landet bra.
Ändå är landskapet klart förfördelat då det gäller statliga satsningar. Det verkar finnas ett ointresse att hålla motorn väloljad och i gång. Till exempel statsandelarna är tre gånger mindre per capita än i landet i medeltal. Landskapet får  bara 8 procent av hela landets olika EU-strukturstöd även om en tredjedel av befolkningen bor i området. Stöden till högskolorna och olika innovationsstöd är visserligen totalt sett högst i Nyland, men per invånare på en klart lägre nivå.
För att upprätthålla välfärdssamhället är det viktigt att resurserna satsas där de gör mest inverkan och skapar tillväxt. En fungerande motor håller hela landet i gång.
Anders Portin, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER