THL-expert om hemtest för covid-19: Test i näsan bättre alternativ än salivtest

Hemtesterna upptäcker de nya coronavirusvarianter, men det kan ta ett par dagar innan de visar positivt, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd (THL). Baserat på nuvarande uppgifter verkar test som tas i näsan vara bäst på att upptäcka coronasmitta.

Provtagningen är det kritiska steget i testningen. Om inte provet tas på rätt sätt så är resultatet inte tillförlitligt, säger Savolainen-Kopra.
16.05.2022 05:00 UPPDATERAD 16.05.2022 10:32
Även om coronaläget på vissa sätt förbättrats så sprids viruset fortfarande i stor utsträckning i Finland. Den variant som huvudsakligen sprids är omikron BA.2, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig på THL.
– I någon mån förekommer också fortfarande omikron BA.1, men andra typer har inte påträffats på sistone. Därtill har vi också en egen variant som är en kombination av BA.1 och BA.2 – en rekombinant som fått namnet XJ och påträffas i sydvästra Lappland.
Savolainen-Kopra uppger att hemtesterna är bra på att upptäcka alla nya varianter av covid-19, men påminner om hemtesternas svagheter.
– Det är viktigt att komma ihåg att hemtesterna inte är lika känsliga som laboratorietesterna. Av den orsaken kan testerna visa negativt i början av infektionen när virusmängderna fortfarande är små. Ett positivt resultat kan komma först efter ett par dagar när virusmängden är större. Det är testernas svaghet, de kan ge ett negativt resultat fastän infektionen har startat, säger Savolainen-Kopra.

Är testerna som tas i näsan eller av saliv mer effektiva när det gäller att upptäcka infektioner?

– I forskning som är i ett tidigt skede har man i någon mån tänkt att omikron kunde upptäckas bättre i saliv. Min uppfattning är ändå att man i det här skedet anser att alla varianter bäst och lättast upptäcks genom test som tas i näsan.
Det finns vissa utmaningar med salivtest som gör nästesten mer tillförlitliga, förklarar Savolainen-Kopra.
– Ett salivtest låter enkelt, men ifall du har ätit eller borstat tänderna så kan det påverka vad som hittas i saliven. Det är bäst att testa saliven på morgonen innan du har lagt något i munnen.
Hon påminner om att man noggrant ska läsa instruktionerna som följer med förpackningen innan man gör ett hemtest.
– Provtagningen är det kritiska steget i testningen. Om inte provet tas på rätt sätt så är resultatet inte tillförlitligt, säger hon.

Stanna hemma om du har symtom

Eftersom det positiva resultatet kan komma med en viss fördröjning så lönar det sig att handla utifrån sina symtom.
– Om man har symtom som stämmer överens med coronan eller någon annan luftvägsinfektion, till exempel influensa, så borde man undvika andra människor så att man inte smittar dem, säger Savolainen-Kopra.
Hemtest kan användas för att försäkra sig om att man smittats av coronaviruset, men man ska inte lita blint på resultatet, menar hon.

Kan man smitta andra ifall under de dagar då virusmängderna är så små att de inte räcker för ett positivt hemtest?

– Jo, man kan smitta också i ett skede där testet ännu inte upptäcker den, säger Savolainen-Kopra.

ANDRA LÄSER