Oljeolycka i Ingå – undvik området, uppmanar myndigheterna

En oljeolycka har ägt rum till havs i Fagervik i Ingå. Oljan har brett ut sig över ett område som är ungefär 300 gånger 500 meter stort.

Olja har runnit ut i havet i Fagervik i Ingå.

Räddningsverket och Sjöbevakningen deltar i oljebekämpningen. Viken har spärrats av tvärs över med oljebommar, och man har också förhindrat oljan från att sprida sig längs de vattendrag som leder söderut.

Saneringen fortsätter i morgon. Enligt räddningsverket är det fråga om lättolja.

Myndigheterna betecknar i det här skedet olyckan som medelstor, men säger att det ännu är för tidigt att bedöma hur omfattande miljöskador oljan har orsakat. Oljans ursprung är fortfarande under utredning.

Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från området. På grund av oljebommarna är det inte längre möjligt att färdas med båt i viken.

Uppdaterad 22.26.

ANDRA LÄSER