Biografi om Martin Wegelius på finska

Martin Wegelius (1846–1906) grundade Sibelius-Akademins föregångare Helsingfors musikinstitut.
31.01.2020 15:08 UPPDATERAD 31.01.2020 15:38
Lena von Bonsdorffs biografi över Martin Wegelius har utkommit i finsk översättning.
Boken ges ut under namnet Martin Wegelius – uraauurtava musiikkipedagogi i Konstuniversitetets Sibelius-Akademins utgivningsserie. För översättningen svarar Sirpa Hietanen.
Det svenskspråkiga originalverket I väntan på Herkules. Martin Wegelius – banbrytande musikpedagog utkom 2017 i Svenska folkskolans vänners biografiserie.
Martin Wegelius (1846–1906) grundade 1882 Sibelius-Akademins föregångare Helsingfors musikinstitut. Han var också en uppskattad kör- och operadirigent, tonsättare och arrangör.
Bonsdorff verkade 1981–2010 som musikredaktör vid HBL.
Läs också: Bokrecension: Martin Wegelius framträder i ny dager (HBL 4.2.2018)

ANDRA LÄSER