Tollanderska pristagaren: ”Psalmboken kan sätta ord på allt du råkar ut för”

Biskop emeritus Gustav Björkstrand är överraskad över att Svenska litteratursällskapet valt att premiera hans bok om finlandssvenska psalmer med Tollanderska priset, men väldigt glad över att psalmerna behandlas som en del av vår kultur- och litteraturskatt.

Gustav Björkstrand tilldelas Tollanderska priset 2023 för sin bok om psalmer, som han själv benämner som "en brandkårsutryckning" till kulturskattens försvar.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
05.02.2023 19:00
När jag kontaktar Gustav Björkstrand med anledning av Tollanderska priset föreslår jag att vi ska ses i Åbo domkyrka, eftersom Björkstrand tilldelas priset för sin bok Svenska psalmförfattare i Finland (Åbo Akademi, 2022). Men Björkstrand har en bra motivering till att vi i stället träffas i hans hem.
– Folk har uppfattningen att psalmboken är kyrkorummets bok. Där delas den ut, och där sjunger man. Men egentligen är psalmboken också hemmets och livets bok. Den handlar om allt vi människor kan råka ut för av krig, elände, hungersnöd, splittring och miljöförstörelse, säger Björkstrand.

ANDRA LÄSER