Slut för stockade avlopp och dyra miljöföroreningar – pumpanalysföretag tar steget vidare till Sverige

Det är dyrt och onödigt att rena regnvatten som läcker in i avloppssystemet. Företaget Neuroflux sparar skattebetalarna en slant genom att hitta trasiga rör och stockningar bland annat i Borgå och Helsingfors.

Regnvatten kan rinna in i avloppsvattensystemet och gå igenom reningsverket i onödan. Det kan leda till höjda vattenavgifter.
Erik Sandström/SPT
22.11.2019 18:00
Få funderar på kloaker innan rören stockas och avloppsvattnet rinner ut på gatan eller i naturen. Efter att Helsingforsregionens miljötjänster ordnade en träff för programmerare uppstod företaget Neuroflux som varnar för problem i kloakerna.
– Saneringen kostar massor om avloppsvatten rinner ut i naturen, säger utvecklaren Jonne Huotari.
Kloakerna kan vara så stora att man kan köra servicefordon inne i dem. Huotaris team promenerar ändå inte omkring i kloakerna utan använder maskininlärning för att analysera de data som redan finns.
Jonne Huotari vid Neuroflux säger att kloakvattenpumparna producerar stora mängder data som tidigare inte har utnyttjats.
– Pumparna producerar väldigt mycket data, men hittills har man inte kollat på så mycket mer än om pumpen är på eller inte.
Neuroflux har funnits i bara ett och ett halvt år, men jobbar redan med flera städer runtom i Finland, bland annat Borgå och Helsingfors. Nu ska företaget också expandera till Göteborg. Enligt Huotari har bolaget redan lyckats spara städerna stora summor.
– Vi har lyckats förebygga stockningar hos alla våra kunder.

Regnvatten och stockningar

Enligt Huotari lider kloaksystemen av två vanliga problem: läckande rör som släpper in regnvatten och stockningar som orsakas av till exempel fett eller sand. Rören kan vara till och med över hundra år gamla och är inte nödvändigtvis i bästa skick.
– Det är vanligt med sprickor i rören och det är dyrt att rena stora mängder regnvatten som rinner in i avloppssystemet. Det syns i höjda vattenavgifter.
En viktig del av Neuroflux analys är väderdata. Om en pump börjar gå på högvarv efter regn så kan företaget peka ut var det lönar sig att reparera rören. Stockade rör leder till ännu synligare problem och miljöföroreningar. I Vasa har man till exempel varit tvungen att stänga badstränder på grund av avloppsläckage.
– Vårt system varnar för möjliga stockningar och man hinner åtgärda dem innan avloppsvattnet rinner ut i naturen.
Vid sidan om företaget studerar Huotari datavetenskap vid Helsingfors universitet. Han säger att de flesta studerande kanske inte planerar en karriär inom kloakbranschen. Men han är själv nöjd över att kunna hjälpa till att lösa väldigt konkreta problem.
– Det här påverkar tiotusentals eller till och med hundratusentals människors liv.

ANDRA LÄSER