Ny värmekarta visar i realtid var i Helsingfors folkmassorna rör sig

Helsingfors stad har installerat sensorer i stadens centrum som registrerar Bluetooth-signaler från mobiltelefoner. Sensorer ger information om hur många som rör sig i staden och vart de är på väg. Resultatet är en offentligt tillgänglig virtuell karta där man kan hålla koll på folkmängden i stan.

Nya webbplatsen Heatmap visar områden med mest rusningstrafik i Helsingfors. Kartan kommer att bli mera detaljerad om flera sensorer ställs ut i staden.
Vera Arhippainen
07.07.2021 13:33 UPPDATERAD 07.07.2021 13:35
Helsingfors stad och programvaruföretaget Hypercell har lanserat en ny webbplats för att hålla koll på rusningsläget i huvudstaden. Med hjälp av en virtuell värmekarta kan turister och stadsbor påverka sina besökstider och undvika folkmassor. Trots sitt namn är det inte alls värme som mäts för att avgöra besökarmängd, utan Bluetooth-signaler från mobiltelefoner.
Tanken bakom projektet är att sensorerna ska samla in information om vilka av stadens destinationer som är överbelastade. De analyserar hur många och i vilken riktning människor rör sig vid olika tidpunkter på dagen. Den nya värmekartan är offentlig och fritt tillgänglig för alla.
Staden har installerat 100 sensorer för att täcka områden i stadscentrum som är väsentliga speciellt för turisternas rörelser. Sensorerna samlar in Bluetooth-signaler från apparater som till exempel mobiltelefoner eller datorer. Man måste alltså ha Bluetooth-funktionen påslagen för att bli registrerad av sensorerna.
Värmekartan samlar in data via Bluetooth-signaler från apparater som till exempel mobiltelefoner.

Personlig information samlas inte in

Projektledare Sanni Liimatta på Helsingfors stad understryker att informationen som registreras inte kan användas till någonting annat än räkna besöksmängden på olika håll i staden.
– Heatmap ger realtidsinformation om topptider och ska trygga situationen för de som rör sig i Helsingfors. Du kan alltid se den aktuella situationen och få användbar information om rusningstider för att undvika folkmassor, säger Liimatta.
– Tack vare Heatmap skall man kunna välja tid och plats för sina besök i staden, något som är viktigt speciellt under pandemitider, säger Liimatta.
Enligt Liimatta består de uppgifter som samlas av tre element: mängden människor på en plats vid olika tidpunkter, hur mycket tid de tillbringar där, och rörelse av det mänskliga flödet vid olika tidpunkter i sensornätverket.
– Det är statistiska analyser härledda från anonyma data. I Heatmap konverteras informationen till ett visuellt format, säger Liimatta.
Enligt Liimatta är den information som sparas i systemet också krypterad och siffrorna säger inget annat än det de ska.
– Informationen sparas bara för att analysera historia och utveckling, säger Liimatta.

Hur samlar sensorerna in data?

Enheter med Bluetooth-funktionen påslagen meddelar andra apparater om sin närvaro genom att sända ut radiovågor på en räckvidd på ungefär 10 meter.
Hypercells Bluetooth-sensorer samlar in informationen, men krypterar enheternas MAC-adress, en identifieringskod som är personlig för en nätverkshårdvara, så inga personer skall kunna identifieras.
Funktion baserar sig i stället på slumpmässiga identifieringskoder som regelbundet byts ut och som gör det omöjligt att identifiera ägaren till apparaten.
Sensorerna registrerar bara då enheterna kommer in och lämnar sensorns räckvid och skickar ingen information om till exempel dess användare, telefonnummer eller den exakta platsen för enheten.
Insamlad data lagras tillfälligt i sensorns arbetsminne och efter varje insamlingsperiod beräknar sensorn det totala antalet upptäckta enheter och den genomsnittliga tiden som enheten tillbringat i området. Sedan skickas informationen vidare till en server som vidarebearbetar informationen för produktion av statistiska analyser.
Informationen uppdateras automatiskt varje minut och all insamlad data konverteras till ett grafiskt format som sedan kan följas med på värmekartans webbplats.

Vill utveckla stadens verksamhet

Utöver Helsingfors stads 100 sensorer är målet att nätverket ska kompletteras genom att involvera företag och andra aktörer. Företag kan själva köpa sensorer och därmed ta del av projektet. Ju mer sensorer som ansluts till nätverket desto bredare och mer detaljerad blir datainsamlingen. Enligt Hypercell kan företagen använda informationen för att optimera sin egen marknadsföring och för att mäta kundpotential inom olika områden. Information mäter rörlighet för människor så att till exempel turismrelaterade tjänster kan utvecklas och bättre tillgodose turisternas behov.
Enligt Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva är värmekartan ett fint exempel på hur företag och Helsingfors samarbetar med att skapa en ännu säkrare stad.

ANDRA LÄSER