Boomer, mjuta och självkarantän – här är årets nya ord

Omkring hälften av orden på årets nyordslista är kopplade till coronapandemin. Men också ett flertal andra nya ord har tillkommit under 2020.

2020 går till historien som året då coronapandemin förändrade tillvaron och distansarbete infördes på bred front.
28.12.2020 09:18 UPPDATERAD 28.12.2020 14:46
Under mellandagarna publiceras årligen årets nyordslista, alltså förteckningen över de nya ord som trendat under det gångna året.
Nyhetsmässigt har det gångna året helt dominerats av den pågående pandemin. Så klart. Föga förvånande har en stor del av nyorden också en anknytning till denna spektakulära händelse. Eller vad sägs om coronaanpassa, när man vidtar förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning, eller coronahälsning, som syftar på den speciella hälsningsgest som uppkommit under pandemin?
Man kan också platta till kurvan med hjälp av social distansering och tvåmetersregeln. Allt för att inte R-talet ska bli för stort, något som alla hobby- eller soffepidemiologer antagligen ändå har en åsikt om.
– Mest uppenbart med årets lista är att mer än hälften av orden har någon sorts coronakoppling, vilket är helt unikt. Aldrig tidigare har en enskild händelse gjort ett så tydligt avtryck i språket. De som står bakom Oxford Dictionary (i Storbritannien) brukar utse årets ord, men i år var de här orden så många att de ger ut en hel rapport i stället, säger Ola Karlsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet, som sammanställer och ger ut listan.

Skolrektor spred ordet

Andra ord som letat sig in i svenskan har en koppling till den brottslighet som också varit omskriven under året som gått. Ett sådant är becknarväska, för att beskriva den mag- eller midjeväska som många ungdomar bär på, och vars benämning har sitt ursprung i kriminella kretsar. Ordet fick spridning när rektorn på Jensens grundskola i Göteborg fick nog och införde en klädkod för eleverna, i syfte att förhindra dylika väskor och andra plagg, som mjukisbyxor, som kan associeras med machokultur och kriminalitet. Ett annat nyord som har med brottslighet att göra är förnedringsrån, det vill säga ett personrån där offret, förutom själva rånet, även utsätts för kränkande behandling.
Kultursektorn har också gjort avtryck i språket med ord som cancelkultur (där personer med kontroversiella åsikter berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter) och cli-fi som är en konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor.
– Men annars har de miljö- och klimatrelaterade orden, som var väldigt dominerande förra året, fått stå tillbaka i år, säger Ola Karlsson.

Tror sig veta mer

Till räckan av ord som beskriver mänskliga egenskaper och aktiviteter kan vi numera även räkna in en kanskeman, det vill säga en man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande, samt en lesserwisser, för att beskriva en person som är mindre vetande, men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.
– Det är ett av de roligare orden, tycker jag. Det är ganska "spot on" och ett bra ord för att beskriva en viss typ av irriterande människa. Sedan finns det budskapsbärande ord som infodemi, och metaforiska som zombiebrand, säger Ola Karlsson.
Intresset för de nya orden har ökat kraftigt på senare år, berättar Ola Karlsson. Kanske inte så mycket för orden i sig, som för de bakomliggande fenomen.
– Vi märker av ett ökat intresse för nyordslistan, vilket jag tror har att göra med att de ganska bra speglar året som gått och att orden används för att diskutera de samhällsfenomen som ligger bakom dem, säger han.

Hela nyordslistan

Becknarväska – liten mag- eller midjeväska
Bolundare – komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov
Boomer – person i medelåldern eller äldre
Cancelkultur – aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter
Cirkulent – person som ägnar sig åt hållbar konsumtion
Cli-fi – konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor
Coronaanpassa – vidta förebyggande åtgärder för att minimera spridning av det nya coronaviruset
Coronahälsning – hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin
Covid-19 – infektionssjukdom som orsakas av sars-cov-2
Förnedringsrån – personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling
Hobbyepidemiolog – person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin
Hungerpandemi – svält orsakad av coronapandemins konsekvenser
Hälsolitteracitet – förmåga att förstå hälsoinformation
Immunitetspass – intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser
Infodemi – global spridning av skadliga rykten
Intimitetskoordinator – person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna
Kamikazetips – förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända
Kanskeman – man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande
Kemsex – sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen
Klustersmitta – spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp
Krympflation – minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning
Lesserwisser – person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer
Lockdown – restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner
Mjuta – stänga av mikrofon eller ljud
Novent – julförberedelser och adventsliknande firande i november
Platta till kurvan – hålla smittspridningstakten på en jämn nivå
R-tal – genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person
Simp – person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse
Självkarantän – isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset
Social distansering – det att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge
Statyprotest – manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck
Superspridare – person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer
Turistkorridor – överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer
Tvåmetersregeln – rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap
Underturism – situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt
Vårdskuld – uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta
Växtblindhet – avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden
Zombiebrand – eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren
Zoombombning – intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom
Källa: Språkrådet

ANDRA LÄSER