Hör Englunds violinkonsert live

Konserten med Einar Englunds violinkonsert börjar i dag klockan 19.

Vid pianot. Einar Englund betecknades ofta som en improvisatorisk kompositör, inte minst för att han utgick från pianot i sitt kompositionsarbete.
Se konserten live genom denna länk.
Det är Stadsorkestrarna i S:t Michel och Villmanstrand som står för framförandet av violinkonserten från 1981, där solostämman tolkas av Nationaloperans konsertmästare Jukka Merjanen.
– Det är lätt att i violinkonserten identifiera element som känns igen från Einar Englunds övriga produktion. Musiken är rytmisk, elektrifierad och energisk, men också lyssnarvänlig. Influenserna från Sjostakovitj och Prokofjev är märkbara, samtidigt som musiken uttryckligen låter som Englunds egen. Kärleken till konsten och spelglädjen är uppenbar, säger Merjanen.
Einar Englund (1916–1999) var som tonsättare något av en nyklassiker som respekterade och använde sig av gamla former, samtidigt som han fyllde dem med nytt material. Han undervisades av Bengt Carlson, gick i Uuno Klamis fotspår och verkade jämsides med Joonas Kokkonen (1921–1996), men hans musik är överraskande svår att karaktärisera. Nästan alltid är den dock tonalt välklingande, melodisk och harmonisk, med intrikata motiviska kopplingar.
– Allt det där är sant, dessutom har musiken här en twist och särprägel, en englundsk prägel. Också i orkestersatsen hör man hur väl allt sitter och att tonsättaren kunde skriva idiomatiskt för både blåsare och stråkar, säger Jukka Merjanen.

Uppkommen efter tystnaden

Violinkonserten skrevs i tre satser och uppkom under Englunds så kallade andra period då han återfick kompositionsgnistan efter en tystnad på omkring tio år, då han i stället gjorde en synlig insats som musikkritiker i Hufvudstadsbladet.
Trots att violinkonserten följer ett klassiskt upplägg med tre satser, avviker den från schemat med sina dubbla kadenser i både första och sista satsen. Enligt Merjanen lämnar tonsättaren ett anmärkningsvärt stort utrymme för tolkarens egen intuition.
– Till exempel saknas exakta metronomtal, vilket gör att det är upp till tolkaren att besluta vad ett largamente eller misterioso betyder när det gäller tempot.
En speciell utmaning utgörs av att ingen definitiv utgåva av noterna har utkommit. Noterna som används är handskrivna och enligt Merjanen är det uppenbart att man tog vissa beslut, med följdverkningar för framtida tolkningar, i samband med skivinspelningen av konserten med Kaija Saarikettu, RSO och Ulf Söderblom 1991.
Violinkonserten spelas två gånger, i Mikaeli-salen i S:t Michel på torsdag kväll och i Villmanstrand-salen på fredag. Konserterna dirigeras av Villmanstrands stadsorkesters nyutnämnda konstnärliga ledare, Vytautas Lukočius. Webbsändningen av torsdagskvällens konsert – som förmedlas på HBL.fi – förverkligas med stöd från Svenska kulturfonden.

Festligheter hela året

Framförandet av violinkonserten markerar samtidigt startskottet för Englundfestligheterna som pågår hela året då det gått hundra år sedan Englunds födelse.
En kulmination infaller på den finlandssvenska sång- och musikfesten i juni, där bland annat baletten Sinuhe, Konsert för 12 celli och körverket Hymnus Sepulcralis framförs. Dessförinnan spelas blåskvintetten av Lapplands kammarorkester och John Storgårds i Rovaniemi i maj.
Englund presenteras också med tre verk på Korsholms musikfestspel i juli, då bland annat fjärde symfonin, den nostalgiska, framförs av Mellersta-Österbottens kammarorkester och Sakari Oramo. Helsingfors stadsorkester spelar å sin sida Englunds genombrottsverk, första symfonin Krigssymfonin från 1946 i november.
Englund skrev ett tjugotal filmmusikpartitur, varav det kändaste torde vara filmmusiken till Den vita renen (1952) som blev till en orkestersvit 1954. Sviten spelas av Tammerforsfilharmonikerna på självständighetsdagen.
Se konserten live genom denna länk.

Konsertprogrammet i sin helhet

Harri Vuori (s. 1957): Lentoon, Joutsenten soidin
Einar Englund (1916-1999): Violinkonsert
Allegro moderato
Moderato
Allegro molto
---------
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia nr 41 C Jupiter K 551
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto
Molto Allegro
Vid pianot. Einar Englund betecknades ofta som en improvisatorisk kompositör, inte minst för att han utgick från pianot i sitt kompositionsarbete.

ANDRA LÄSER