Bubblor på kollisionskurs när det tidiga universum svalnade och expanderade

Universums tidiga expansion kan ha varit ett inferno av kolliderande bubblor där gigantiska energimängder frigjordes och orsakade gravitationsvågor. Om Oscar Henrikssons forskarlag har rätt kan vi kanske se de vågorna i framtiden.

Mark Hindmarsh, Oscar Henriksson och deras kolleger jobbar på att beräkna hastigheten hos expanderande bubblor i det tidiga universum. De behöver känna till den för att få en fullständig beskrivning av hur fasövergångarna kan ha gått till.
15.05.2022 09:00 UPPDATERAD 15.05.2022 20:20
Det tidiga universum bestod av hett plasma som svalnade när det expanderade. Utvecklingen kan ha gett upphov till en fasövergång – det som sker när ett ämne byter form, som när vatten kokar och förångas. Vid fasövergångar bildas ofta bubblor av den fas som ämnet övergår i.
Fasövergångar i kosmologisk skala kan ha präglat plasmaexpansionen i det tidiga universum. Den hypotesen har anförts av flera forskare.
Nytt är att Oscar Henriksson, Mark Hindmarsh och Niko Jokela vid Helsingfors universitet har utvecklat ett slags teoretiskt verktyg som kan hjälpa fysiken att förstå kosmiska fasövergångar och de gravitationsvågor som de ger upphov till. De redogör för detta tillsammans med några andra forskare i en studie som har publicerats i Physical Review Letters.

ANDRA LÄSER