Hitas-systemet sågas i färsk rapport

Helsingfors stad utreder nya modeller för att bygga förmånliga bostäder. Utgångspunkten borde vara att Hitas-systemet skrotas helt och hållet, anser en grupp forskare som utrett saken för stadens räkning.

Hitas-systemet är dyrt och ineffektivt, anser en forskargrupp vid Aalto-universitetet.
Det nuvarande så kallade Hitas-systemet för produktion av förmånliga bostäder är både dyrt och ineffektivt. Den slutsatsen drar en arbetsgrupp vid Aalto-universitet, som har utrett frågan för stadens räkning.
Hitas är bostadsproduktion som prisregleras av staden. Regleringen har funnits sedan slutet av 1970-talet och avsikten har varit att trygga produktionen av måttligt prissatta ägarbostäder, även i dyrare områden.
Politikerna i Helsingfors beslutade redan för två år sedan att Hitas-systemet i sin nuvarande form kommer att avslutas. Det skedde i samband med att staden förnyade sitt bostads- och markprogram. Rapporten är en del av utredningen av vad som ska ersätta systemet. HBL har tidigare skrivit om att en ny modell ska ligga på beslutsfattarnas bord senast i slutet av året.

Förstahandsalternativet: Lägg ned

Forskarna har analyserat Hitas-systemet både utifrån kostnadsnivån och hur väl systemet uppfyller stadens mål. En av slutsatserna är att staden inte har följt upp kostnaderna för systemet tillräckligt noga och att man inte har beaktat dem då man satt upp målsättningarna.
Fördelen med systemet är att staden kan påverka befolkningsstrukturen i stadsdelarna, men enligt forskarna har man inte satt upp tydliga mål för det eller tagit kostnaderna i beaktande. Dessutom finns det andra, mer effektiva metoder för att styra befolkningsstrukturen, skriver forskarna.
Med detta som bakgrund anser arbetsgruppen att förstahandsalternativet borde vara att Hitas-systemet helt läggas ned. Men i rapporten nämns också ett andra alternativ: att man vidareutvecklar systemet genom att öka transparensen och sätta nya maxgränser för kostnaderna.
Gruppen föreslår att man sätter ett tak på skillnaden mellan priset för Hitas-bostäder och marknadspriset. Det skulle innebära att nya Hitas-bostäder kunde köpas på den fria marknaden i fall skillnaden mellan Hitas-priset och marknadspriset överskrider gränsen. Forskarna kallar detta för en mellanskillnadsmodell.
"I dagsläget finns ingen gräns på subventionerna till Hitas-bostäder, och de syns inte i budgeten. Det försvårar det politiska beslutsfattandet. Mellanskillnadsmodellen är ett sätt att lösa problemet. Vi föreslår att stadsfullmäktige beslutar om vad den maximala subventionen till förmånliga, nya bostäder ska vara i euro per kvadratmeter", säger Marko Terviö, professor och medlem i arbetsgruppen, i pressmeddelandet.

Vad är Hitas?

Hitas-systemet finns bara i Helsingfors. Syftet med prisregleringen är att garantera bostäder till ett överkomligt pris.
Priset på lägenheterna ska avspegla de verkliga byggkostnaderna. För att även framtida ägare ska dra nytta av systemet regleras priset enligt ett index. Staden räknar ut bostadens värde i samband med försäljning.
När det har gått trettio år försvinner Hitas-statusen automatiskt på vissa områden. På andra behöver husbolaget ansöka om befrielse.
Om man äger en Hitas-bostad och vill köpa en ny, måste den tidigare säljas innan det nya huset är klart. Barnfamiljer har förtur när större bostäder lottas ut.
Även personer som inte bor i Helsingfors kan köpa bostäderna, och det är fritt fram att hyra ut dem.

ANDRA LÄSER