Diskriminering av döva under lupp – försoningsprocess startar

Döva och teckenspråkiga har diskriminerats grovt i Finland och tyvärr lever diskriminerande tankesätt fortfarande kvar, och märks i praktiken. Förra veckan publicerades en gedigen rapport om diskrimineringen. Den är startskottet för en sannings- och försoningsprocess.

Magdalena Kintopf–Huuhka använder finlandssvenskt teckenspråk. Läs mer <a href="https://www.hbl.fi/artikel/det-finlandssvenska-teckenspraket-utrotningshotat-2/">här</a>.
26.12.2021 11:25 UPPDATERAD 26.12.2021 15:57
Rapporten har skrivits av totalt tio forskare under ledning av Helsingfors universitet, i samarbete med fem andra högskolor. Den är vetenskapligt granskad och har sin grund i regeringen Marins program.
Tidsmässigt är granskningsperioden lång, från 1900-talets början fram till i dag. Under hela den här tiden har döva och teckenspråkiga diskriminerats.
Det är hårresande fenomen och händelser som kommer fram i forskningen. Fram till 1969 fick två döva bara i undantagsfall gifta sig med varandra, men också efter 1969 har många stött på problem. Bakgrunden var att staten ville förhindra att dövheten skulle gå i arv, man ville helt enkelt undvika att fler döva skulle födas. Dövhet var en grund för att ansöka om sterilisering, men i praktiken betydde lagen att många döva tvingades sterilisera sig.

ANDRA LÄSER