Nu börjar alguppföljningen i våra vatten

Medborgarna kan grunda sin egen observationsplats och hjälpa till att skapa en helhetsbild av algläget.

De blågröna algerna återvänder igen till våra vatten.
SPT
02.06.2020 07:30 UPPDATERAD 02.06.2020 07:33
Sommarsäsongen innebär strand och bad, men också de ständigt återkommande blågrönalgerna i våra sjöar och hav. Finlands miljöcentral koordinerar årligen en uppföljning av algsituationen från juni till september. Uppföljningen hjälper till att kartlägga en helhetsbild av mängden blågrönalger i havs- och insjövatten.
I år kan medborgarna igen vara med och göra sin egen uppföljning. Med hjälp av nättjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att grunda en egen observationsplats där man kan följa upp algsituationen, ytvattentemperaturen och siktdjupet.
Förra sommaren registrerade privatpersoner mer än 1 200 observationer om blågrönalger. Observationerna och den aktuella algsituationen visas också på den nya informationsportalen Östersjön.fi.
I år kommer också Finlands Rotary-organisationer att delta i observationsarbetet. Rotarianerna har under våren avtalat med Finlands miljöcentral om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser.
Rotary är en internationell serviceorganisation på etisk grund, som fungerar i över 200 länder.

ANDRA LÄSER