Nygamla metoder till heders

Användningen av kolkraft fortsätter att minska i Europa, men utsläppen av koldioxid minskar ändå inte tillräckligt snabbt. Infångning och lagring av koldioxid är därför aktuellt än en gång.

Dyrt och komplicerat att installera i kraftverk som redan är i användning, bara dyrt i nya kraftverk. Så hette det för ett halvt decennium sedan då infångning och lagring av koldioxid, CCS (carbon capture and storage) kom på tal. Försöksprojekt lades på is och man slutade diskutera metoden som ett sätt att dra ner utsläppen av koldioxid i atmosfären. Det fanns helt enkelt fler minus än plus med metoden ansåg både politiker och forskare.

ANDRA LÄSER