Börsbolagen flyttar årsstämmorna till nätet

Stora-Enso har skjutit upp sin, Elisa höll sin både digitalt och med tre aktieägare på plats, Aktia och Fortum kör heldigitalt. Modellerna för årets bolagsstämmor är många, men de allra flesta måste hållas innan utgången av juni.

De flesta börsbolag har tvingats tänka om sina årsstämmor i år. En lagändring föreslås göra det möjligt med heldigitala stämmor i framtiden.
Coronakrisen och förbudet mot att samlas i grupper på fler än tio personer har ställt till med problem för företagens bolagsstämmor. De stora börsbolagen med många mindre aktieägare har i allmänhet samlat hundratals ägare för att lyssna på bolagsledningen och för att få sig en kopp kaffe och en bit bulle.
Begränsningarna i hur många personer som får samlas kom i ett läge då inbjudan till många bolagsstämmor redan hunnit gå ut. Det gällde till exempel för Elisa, som höll sin stämma den andra april. Bolagets aktie är något av en folkaktie, och mellan 600 och 800 personer brukar i vanliga fall sluta upp på stämmorna.
– Vi valde att hålla fast vid vår tidtabell, men kontaktade dem som anmält sig för att uppmana dem att stanna hemma och för att ge dem en möjlighet att ge en röstningsfullmakt, säger Elisas direktör för investerarrelationer Vesa Sahivirta.
Bolaget hade ändå förberett sig på att det fanns aktieägare som ville komma till årsstämman personligen. Tre personer dök upp så man behövde inte ens ta flera rum i användning, berättar Sahivirta. Bolaget erbjöd också en möjlighet att följa stämman via sin webbplats. Någon kaffeservering blev det inte i år.
– Det här var ett mycket lyckat sätt, säger Sahivirta.
Sahivirta poängterar att det för Elisas del var viktigt att årsstämman kunde hållas. Den har en juridisk funktion och beslutar bland annat om att betala utdelning. Just nu tycker han att utdelningen är extra viktig eftersom ekonomin kan vara pressad för många aktieägare. Staten som storägare i bolaget får också omkring 30 miljoner i ren vinstutdelning, ett tillskott statskassan behöver, påpekar han.

Plan för deltagarna

UPM-Kymmene gick in för samma linje som Elisa. Den bolagsstämma man hunnit sammankalla till den sista mars ordnades enligt plan, men till stora delar digitalt. En handfull aktieägare kom personligen.
– Vi hade några hundra anmälda, men våra aktieägare förstod situationen, stannade hemma och kunde följa med stämman över nätet, säger Stefan Sundman, direktör för samhälls- och medierelationer vid företaget.
Enligt Sundman var man beredd på fler deltagare och hade en klar plan för man i så fall skulle hålla dem isär. Men det gjordes en hel del jobb med att i snabb ordning omorganisera det hela och framför allt med att få tag på alla som anmält sig och ordna med fullmakter för beslut. Bolagsstämman måste vara beslutsför för att till exempel kunna godkänna bokslutet för föregående år och för att välja ny styrelse.
– Det fungerade bra så här, men nästa år vill vi gärna ha våra aktieägare på plats igen. Det är viktigt att de får en chans att träffa bolagsledningen, säger Sundman.
Det andra stora skogsbolaget Stora-Enso skulle ha samlat sina aktieägare den 19 mars, men bolagsstämman är nu uppskjuten och inget nytt datum är satt ännu. Satu Härkönen, ansvarig för medierelationerna i Finland konstaterar att det blev för ont om tid att flytta stämman till nätet. Kring 400 personer brukar delta i företagets årsstämma.
Också Nokia som ursprungligen skulle haft sin stämma i Mässcentrum den 8 april har skjutit på mötet. Även Nokias stämma brukar locka en stor publik.

Digital framtid

Fortum flyttade fram sin bolagsstämma när det stod klart att det skulle bli omöjligt att hålla den enligt ursprunglig plan. Stämman ordnas den 23 april och i huvudsak digitalt. I kallelsen till stämman uppmanar Fortum aktieägarna att undvika att delta rent fysiskt. Tanken är att hålla mötet kort, begränsa de förberedda inläggens längd och på förhand publicera verkställande direktörens översikt på nätet.
– Fortum och många andra börsbolag är inne på den här linjen, säger bolagets kommunikationsdirektör Pauliina Vuosio.
Hon påpekar att aktieägarna också ges en möjlighet att rösta på förhand på nätet, eller be om att få bli representerade av en namngiven advokatbyrå utan kostnad. Också från Fortum får staten en stor utdelning när beslutet på bolagsstämman väl är fattat.
Världsnaturfonden WWF hade inför bolagsstämman kommit med ett förslag om att Fortum borde skriva in i sin bolagsordning att målsättningen är att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader. Att det förslaget skulle ha röstats ner stod redan klart efter att staten som största ägare meddelat att man motsätter sig det. Kolkraften i Tyskland är en annan fråga som väntades komma upp på stämman.
Andra företag som redan haft sina bolagsstämmor huvudsakligen digitalt är Ahlström-Munksjö, Sanoma och Rovio. Wärtsilä hann hålla sin innan några restriktioner trädde i kraft. Aktias bolagsstämma hålls digitalt veckan efter påsk.
Just nu pågår en revidering av aktiebolagslagen som i framtiden skulle göra heldigitala årsstämmor möjliga. Kaffe och bulle samt utdelning av mötesmaterial skulle i så fall falla bort helt.
– Vi vill åtminstone gärna träffa våra aktieägare även i framtiden, säger Stefan Sundman på UPM.

Om bolagsstämman

En ordinarie bolagsstämma kallas för årsstämma. Den ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Eftersom räkenskapsåret i de flesta börsbolag sammanfaller med kalenderåret innebär det att stämman bör hållas före slutet av juni.
Bolagsstämman godkänner bland annat föregående års bokslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Den väljer också ny styrelse och beslutar om utdelning till aktieägarna.
Alla aktieägare som på förhand anmält sig har rätt att närvara.
ANDRA LÄSER