Biskopar och präster fumlar nedvärderande mot homosexuella

Kyrkan har en tung syndabörda att bära och den har haft svårt att i efterskott erkänna det och att ens be om förlåtelse av de stora mängder som drabbats.

Det är ett stort problem när kärlekens kyrka väljer kärlekslöshetens väg. I den situationen är den mycket fjärran från sin Gud och sin Herre, Jesus Kristus. Kyrkan har en grym och mörk historia som beskriver hur mycket hat, tortyr, sadism och förföljelse den utövat. Likaså hur den medvetet tigit då fruktansvärda händelser pågått i kristna länder och på övrigt håll.
Kyrkan har en tung syndabörda att bära och den har haft svårt att i efterskott erkänna det och att ens be om förlåtelse av de stora mängder som drabbats.
Disa Qvarnström (HBL Debatt 30.9) för kyrkans kärlekslöshet på tal. Hon tar upp två exempel. Dels det långvariga drevet mot kvinnliga präster, dels det ännu värre drevet mot de homosexuella. Båda exempel är aktuella fortfarande. Då det gäller kvinnliga präster har drevet försvagats men inte upphört ens av alla biskopar. Det är över trettio år sedan kvinnor kunde prästvigas, men fortfarande finns mängder av präster som vägrar samarbeta med dem i tjänsten. Trots att samtliga rättsnivåer i många domstolsbeslut entydigt uppgett mot hur många lagar ett sådant tjänstetrots strider. I besluten kan vi även läsa att rättsväsendet anser att varje kyrkoherde på förhand bör se till att alla präster och övriga anställda i församlingen kan samarbeta i tjänsten med kvinnliga präster.
Många biskopar låtsas som om de inte vet någonting om sådana rättsbeslut och antagligen har flera av dem inte brytt sig om att läsa igenom dem. De har inte heller brytt om att informera sina kyrkoherdar om det. De utfärdar till exempel fortfarande fullmakter med domkapitlen åt kaplaner som står för samarbetsvägran. Däremot kräver de samarbete av nya kyrkoherdar och av nyvigda präster. Så litet framsteg sker även med tredskande biskopar och domkapitel.
Monika Pensar (HBL Debatt 3.10) fortsätter sina insatser för att betona respekten även för homosexuella och för samkönade par. Hon beskriver även kärlekslösheten i kyrkan som fortfarande klassar de homosexuella som andra klassens medlemmar och hur den utstöter dem från gemenskapen.
Vi som hör till den stora heterosexuella majoriteten kan ha vissa svårigheter att förstå andra med annan sexuell orientering. De flesta av oss har knappast heller fört dialog med dem om deras situation vare sig i kyrkan eller i andra sammanhang. Men vi bör ändå respektera dem och stöda deras plats även inom kyrkan som jämställda och likvärdiga medlemmar. Jag stöder Pensars uppfattning om hur till exempel biskoparna svamlar och fumlar och inte vet hur de ska ställa sig till de homosexuella i kyrkan. De skriver utlåtanden som är vacklande och utan klara riktlinjer och som samtidigt dels stöder, dels motarbetar de homosexuella. Sedan konstaterar de att de inte nått någon enighet.
Det är intressant att läsa förvaltningsdomstolens motiveringar då den i juni 2019 fattade beslutet att ett domkapitel saknar laga grund att ge varning åt någon präst som viger samkönade som äktenskapslagen tillåtit sedan mars 2017. Den hänvisar till att kyrkolagen gällande äktenskapet inte upptar kön och vidare stadgar regelverket att alla konfirmerade medlemmar har rätt till kyrklig vigsel utan att uppta kön. Domstolen konstaterar att kyrkan efter den nya äktenskapslagen inte visat någon aktivitet att precisera kyrkolagen och regelverk för att förtydliga juridiken som krävs. HFD beslöt sedan efter omröstning att domkapitlet kan ge en varning.
Pensar tar även upp hur församlingsrådet i Johannes församling svamlar då det uppger att samkönade får vigas i kyrkorna på området om de finner villiga präster på annat håll, men församlingens präster viger inte. Vad är nu detta annat än nedvärderande svammel mot dem det gäller. I praktiken betyder det att församlingsrådet inte godkänner samkönad vigsel, men letar paret reda på någon annan präst så må de få utrymme för vigseln. Rena spektaklet av en folkvald församlingsmyndighet.

Bo Holmberg,

kyrkligt folkvald, Karis

ANDRA LÄSER